sábado, 3 de septiembre de 2016

“ERA UN GRAN EMMIRALLAMENT...” de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Nou poemes, 1933)

ERA UN GRAN EMMIRALLAMENT...

E los malalts creixen de llur dolor.
AUSIÀS MARCH

Era un gran emmirallament
de suavitats agudes.
Allà on es sospitava la potència
era tot desmai, ritme.

Constant error en cendres sense foc,
i llums - ...carrers boirosos...-.
Els peus, plens d'aigua.
El caminar, desig
d'un lluminós obscur.

El bàlsam resplendent en voluptats
i la grisor de l'hora.
La blancor de malalt i el caminar
d'aquelles ombres trèmules.
L'alba floreix!
…....................L'alba floreix!
…............................................Oh llum!

Planura de distàncies!
Imatges, no passeu. Veniu a mi.
…................................................Besau-me.
La fam i la misèria no són res,
i el buit és realitat.
Ja vos he escoltat prou!
….................................Fugiu!
….............................................Fugiu!

Aquesta és la clau vostra.
Ja sé que comprareu el que jo vull:
mirall de la mirada.
Ja sé que no el tindré.
….................................(Per la finestra
entrava la foscor de les campanes).

Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Nou poemes, 1933)


ERA UN GRAN DESLUMBRAMIENTO...

E los malalts creixen de llur dolor.
AUSIÀS MARCH

Era un gran deslumbramiento
de agudas suavidades.
Donde se sospechaba la potencia
era todo desmayo, ritmo.

Constante error en cenizas sin fuego,
luces - ...calles brumosas...-.
Los pies, llenos de agua.
El caminar, deseo
de un luminoso oscuro.

El bálsamo radiante en voluptuosidades
y lo gris de la hora.
La blancura de enfermo y el andar
de aquellas sombras trémulas.
¡Florece el alba!
…............  .........¡Florece el alba!
…..................................................¡Oh luz!

¡Llanura de distancias!
Efigies, no paséis. Venid a mí.
…..............................................Besadme.
El hambre y la miseria no son nada,
y el vacío es verdad.
Ya os he oído bastante!
…................................. ¡Huid!
…............................................. ¡Huid!

Este es vuestro secreto.
Ya sé que compraréis lo que yo quiero:
cristal de la mirada.
Sé que no lo tendré.
….............................(Por la ventana
entraba oscuridad de las campanas).

Bartomeu Rosselló-Pòrcel
(Versión de Pedro Casas Serra)

No hay comentarios:

Publicar un comentario