domingo, 4 de septiembre de 2016

“DOMINI DEL MOMENT” de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Nou poemes, 1933)

DOMINI DEL MOMENT

Domini del moment.
Superació d’angoixes.
Seny de minuts. Traspàs
de claredats subtils.

Plena vibració.
Seguretat del veure.
Gosadia d’instant.
Ceptre de decisions.

Presència en ritme. Cos
de paraules precises.
Lluminària en flagell
damunt ombres passades.

Horitzontal de vents
en la carrera immensa.

Fletxes –camí del cel-
fan exèrcit de puntes.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Nou poemes, 1933)


VI. DOMINIO DEL MOMENTO

Dominio del momento.
Superación de angustias.
Cordura de horas. Cruce
de tenues claridades.

Completa vibración.
Seguridad de ver.
Osadía de instante.
Cetro de decisiones.

Presencia en ritmo. Cuerpo
de palabras precisas.
Luminaria en flagelo
sobre pasadas sombras.

Horizontal de vientos
en la carrera inmensa.

Flechas –que van al cielo-,
ejército de puntas.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel
(Versión de Pedro Casas Serra)

No hay comentarios:

Publicar un comentario