domingo, 24 de octubre de 2010

"¿Per què és trista la font que s'ha estroncat..." de Màrius Torres

¿Por qué é triste una fonte que secou?
¿E o sol quando anoitece?

Teixeira de Pascoaes

I

¿Per què és trista la font que s'ha estroncat
i el sol quan va a la posta?
¿És que més que el futur, Déu meu, em costa
rendir-te el meu passat?
Si et sacrifico l'ímpetu de la meva esperança,
si el meu timó sols navega al teu vent,
per què l'ala més lleu d'una recança,
folla igualment,
voldria sempre dur la meva nau enrera,
cap al país perdut
on són joves les fonts i el sol tot just nascut?
¿Què val el que m'espera?
No sóc avar sinó del que he viscut.

II

Però l'oblit esborra la llum de cada dia.
Si en l'ànima més feta al teu servei
el teixit més subtil d'orgull i melangia
encara és rebel.lia
contra la teva llei,
¿per què has fet, o diví Pare de la ironia,
tan bells els sentiments humans?
¿tan dolça la tristor, tan rara l'alegria
que mor abans?
¿Per què els poses tan dins de l'ànima que ens costa
creure en el seu pecat?
¿Per què és bella la font que s'ha estroncat
i el sol quan va a la posta?

Màrius Torres


I

¿Por qué es triste la fuente que está seca
y el sol cuando cuando anochece?
¿Es que más que el futuro, Dios, me cuesta
rendirte mi pasado?
Si sacrifico el ímpetu de mi nueva esperanza,
si mi timón sigue sólo tu viento,
¿por qué el ala más leve de una pena,
loca igualmente,
querría llevar siempre mi nave para atrás,
hacia el país perdido
donde nacen las fuentes y el sol justo ha salido?
¿Qué vale lo que espera?
Avaro sólo soy de lo vivido.

II

Pero el olvido borra la luz de cada día.
Si en el alma más hecha a tu servicio
un tejido sutil de orgullo y de tristeza
aún es rebelde
contra tu estricta ley,
¿por qué has hecho, Padre de la ironía,
tan bellos los humanos sentimientos?
¿tan dulce la tristeza, tan rara la alegría
que antes muere?
¿Por qué están tan adentro del alma que nos cuesta
creer en su pecado?
¿Por qué es bella la fuente que está seca
y el sol cuando anochece?

Màrius Torres
(versión de Pedro Casas Serra)

sábado, 23 de octubre de 2010

"Entre l'herba i els núvols" (Tannkas de Màrius Torres)

El dia

Que vives semblen
entre l'herbe i els núvols
les ombres fràgils!
El vent les esbarria;
la boira les apaga.

A la finestra
de la meva enyorança,
els miosotis
es marceixen de veure
sempre el mateix paisatge.


El día

¡Qué vivas parecen
entre la hierba y las nubes
las sombras frágiles!
El viento las esparce;
la niebla las apaga.

En la ventana
de mi nostalgia,
los nomeolvides
se marchitan al ver
siempre el mismo paisaje.
Arbre

Vius entre l'aire.
De nit vas de la terra
a les estrelles.
Quan seràs mort, encara
faràs creixer una flama!


Árbol

Vives en el aire.
De noche vas de la tierra
a las estrellas.
¡Cuando hayas muerto, aún
harás crecer la llama!
L'amor

El teu nom omple
de sol els braços trèmuls
dels qui l'acullen.
En mi, la seva joia
fa una claror de lluna.

Pel teu somriure,
calma llacuna, vaga
la Malfiança.
Com la vela molt rígida
d'una barca molt lenta.


El amor

Tu nombre llena
de sol los brazos trémulos
de quien te acoge.
En mí, su alegría
alumbra cual la luna.

Por tu sonrisa,
laguna calma, vaga
el Desconsuelo...
Como la vela rígida
de una barca muy lenta.
La nit

Illa que flotes
en un mar de silenci
- cor meu en vetlla!
Nit suau, els teus passos
pesen i me l'enfonsen.

Còdol anònim,
sota una onada d'ombra...
Oh, desarrela'm
de l'alveol d'argila,
aigua d'estrelles altes.

A la llacuna
la nit sembla més àvida
d'ombres, de gérmens.
L'aigua bat en silenci;
la meva ànima és aigua.

Jo somniava
rossinyols, caderneres...
Ocell que cantes,
ara que no somnio,
¿com has pogut trobar-me?


La noche

Isla que flotas
en un mar de silencio
- corazón mío en vela!
Suave noche, tus pasos
pesan y me lo hunden.

Guijarro anónimo,
bajo una ola de sombra...
¡Oh, desarráigame
del alvéolo de arcilla,
agua de altas estrellas!

La noche, en la laguna,
aparece más ávida
de sombras y de gérmenes.
Bate el agua en silencio;
mi alma es agua.

Yo soñaba
ruiseñores, jilgueros...
Pájaro que cantas,
ahora que estoy despierto,
¿cómo me has encontrado?
La mort

Fulles del trèmol,
qui tingués com vosaltres
en la ribera
un viure tan sensible,
una mort tan secreta.


La muerte

Hojas de chopo,
quien cual vosotras
tuviera en la ribera
el vivir tan sensible,
la muerte tan secreta.
Rosa

Com si em diguessis
mentre t'esfulla l'aire:
- Morir és tan fácil!
I tot en mi et contesta:
- Tan fàcil, a una rosa.


Rosa

Tal si dijeses
al deshojarte al aire:
- ¡Morir es fácil!
Todo en mí te contesta:
- ¡Fácil para una rosa!Màrius Torres
(versión española de Pedro Casas Serra)

viernes, 22 de octubre de 2010

"Dolç àngel de la Mort, si has de venir, més val..." de Màrius Torres

Dolç àngel de la Mort, si has de venir, més val
que vinguis ara.
Ara no temo gens el teu bes glacial,
i hi ha una veu que em crida en la tenebra clara
de més enllà del gual.

Dels sofriments passats tinc l'ànima madura
per ben morir.
Tot allò que he estimat únicament perdura
en el meu cor, com una despulla de l'ahir,
freda, de tan pura.

Del llim d'aquesta terra amarada de plors
el meu anhel es desarrela.
Morir deu ésser bell, com lliscar sense esforç
en una nau sense timó, ni rems, ni vela,
ni llast de records!

I tot el meu futur està sembrat de sal!
Tinc peresa de viure demà encara...
Més que el dolor sofert, el dolor que es prepara,
el dolor que m'espera em fa mal...

I gairebé donaria, per morir ara,
-morir per sempre- una ànima inmortal.

Màrius TorresDulce ángel de la Muerte, si tienes que venir,
mejor que sea ahora.
Ahora que no temo tu ósculo glacial,
y que una voz me llama en la tiniebla clara
de más allá del vado.

De las penas pasadas tengo el alma madura
para la muerte.
Aquello que he querido solamente perdura
en mi pecho, cual despojo de ayer,
frío, por puro.

Del limo de esta tierra empapada de llanto
mi anhelo se desata.
¡Morir debe ser bello, deslizar sin esfuerzo
en nave sin timón, remos, ni vela,
ni lastre de recuerdos!

¡Pues todo mi futuro sembrado está de sal!
Pereza da vivir aún mañana...
Más que el dolor sufrido, el que se me prepara,
el dolor que me espera me hace daño...

Y casi entregaría, para morir ahora,
-para morir por siempre- una ánima inmortal.

Màrius Torres
(versión de Pedro Casas Serra)

jueves, 21 de octubre de 2010

"Una cançó a Mahalta" ("Amor meu, no sospiris") de Màrius Torres

Amor meu, no sospiris.
L'aire del teu silenci passa en mi,
com per un prat un vent d'ales d'àngel, o lliris.

Estrella del matí,
fes-me oblidar que em moro de que em miris.
Sóc la gota de rou que t'estimava ahir.

Màrius Torres


Una canción a Mahalta

Amor mío, no suspires.
El aire de tu silencio me traspasa,
como en el prado un viento de alas de ángel, o lirios.

Estrella de la mañana,
hazme olvidar que muero porque me mires.
Soy la gota de rocío que te quería ayer.

Màrius Torres
(versión de Pedro Casas Serra)

miércoles, 20 de octubre de 2010

"Balada de la Reina Elisenda" de Màrius Torres

La Reina Elisenda tenia un passeig
de Sarrià fins a Pedralbes;
a mà dreta hi havia un safareig,
a mà esquerra, vidalbes.

La Reina Elisenda tenia unes mans
com les teves mans quan preguntes.
Amb unes mans com les teves, abans
la Reina feia puntes.

La Reina Elisenda tenia un cabell
llarg -cada trena era una corda.
La corona en el seu estoig vermell,
encare se'n recorda.

La Reina Elisenda tenia una fe
i un monestir de Santa Clara.
Tan bonic era aquell monestir, que
no l'han cremat encara.

La Reina Elisenda tenia una creu,
un breviari i un rosari;
quan resava se li adormia el peu
molt més del necessari.

La Reina Elisenda tenia un sospir
per tota cosa nova, exòtica,
car prou sabia que, en el seu retir,
ella sols era gòtica.

La Reina Elisenda tenia aquest nom
perquè era clara i reverenda.
I és immortal perquè encara tothom
diu: que és bonic aquest nom d'Elisenda!

Màrius Torres


BALADA DE LA REINA ELISENDA

La Reina Elisenda tenía un paseo
de Sarriá a Pedralbes;
a mano derecha había un lavadero,
a la izquierda, parras.

La Reina Elisenda tenía unas manos
como las tuyas cuando preguntas.
Con manos como las tuyas, antes
la Reina hacía puntas.

La Reina Elisenda tenía el cabello
largo -cada trenza una cuerda.
La corona en su estuche escarlata,
de él aún se acuerda.

La Reina Elisenda tenía una fe
y un monasterio de Santa Clara.
Tan bonito era aquel monasterio,
que aún no lo han quemado.

La Reina Elisenda tenía una cruz,
un misal y un rosario;
cuando rezaba se le dormía el pie
más de lo necesario.

La Reina Elisenda tenía un suspiro
por toda cosa exótica,
puesto que bien sabía que, en su retiro,
ella sólo era gótica.

La Reina Elisenda tenía este nombre
porque era clara y reverenda.
Y es inmortal porque todos aún dicen:
¡qué bonito, Elisenda!

Màrius Torres
(versión de Pedro Casas Serra)

martes, 19 de octubre de 2010

"El bosquet de cinamoms" de Màrius Torres

Em deia el curador del jardí dels meus pares,
-veieu aquest boquet de cinamoms alegres?
Fou plantat en el jorn de la vostra naixença.

El perfum s'adormia entre les fulles clares,
el vent lliscava entre les branques, quasi negres.
-Què joves són encara! vaig murmurar amb temença.

Màrius Torres


El bosquecillo de cinamomos

Me decía el guardián del jardín de mis padres,
-¿veis este bosquecillo de alegres cinamomos?
Lo planté el mismo día de vuestro nacimiento.

El perfume dormía entre las hojas claras,
el viento resbalaba entre las ramas negras.
-¡Qué jóvenes aún! murmuré con espanto.

Màrius Torres
(versión de Pedro Casas Serra)

domingo, 17 de octubre de 2010

"Molt lluny d'aquí" de Màrius Torres

Hi ha una ciutat, molt lluny d'aquí, dolça i secreta,
on els anys d'alegria són breus com una nit;
on el sol és feliç, el vent és un poeta,
i la boira és fidel com el meu esperit.

L'Orient hi deixà la seva sang de roses,
la mitja lluna càlida del seu minvant etern
i, enllà d'un gran silenci de persianes closes,
un riu profund que corre per una nit d'hivern.

Als antics carrerons, plens de fervor, arriba
jo no sé de quins segles un gris d'amor i encens;
el so de les campanes hi té l'ànima viva
i el seu batec és lliure com el del cor dels nens.

Allí, més bells encara que els parcs en primavera,
els camps humils i alegres s'obren al capaltard;
en el seu gran repòs l'ànima és fa lleugera
com enmig de la vasta paciència de la mar.

Res no crida el meu cor amb més tendresa, ara,
que aquells camins fondals de xops i de canyars.
El seu record fa un ròssec de recança al meu pas;
torna a la meva espatlla la mà greu del meu pare.

Màrius Torres


Lejos de aquí

Existe una ciudad, lejos de aquí, dulce y secreta,
donde años de alegría son breves como noche;
donde el sol es feliz, el viento es un poeta,
y la neblina es fiel como mi espíritu.

El Oriente dejó su simiente de rosas,
la media luna cálida de su menguante eterno
y, aparte de un silencio de persianas cerradas,
un hondo río que corre por la noche de invierno.

A las viejas callejas, llenas de fervor, llega
no sé yo de qué siglos un gris de amor e incienso;
el tañer de campanas mantiene el alma viva
y su latido es libre cual corazón de niño.

Allí, mejor aún que en parques señoriales,
los campos más humildes se abren al ocaso;
su reposo es tan grande que el alma se aligera
como frente a la vasta paciencia de la mar.

Nada llama a mi pecho con más ternura, ahora,
que aquellas sendas hondas de chopos y cañales.
Su recuerdo hace un rastro de pesar a mi paso;
vuelve grave a mi hombro la mano de mi padre.

Màrius Torres
(versión de Pedro Casas Serra)

sábado, 16 de octubre de 2010

"Ara que em torna el foc de viure..." de Màrius Torres

Ara que em torna el foc de viure,
avar, com d'un ocult tresor,
el capvespre sembla somriure
com l'ànima d'algú que mor.

Quina llum tan freda i tan alta!
Quin silenci les ombres fan!
¿Tu saps la paraula que els falta,
cor meu, que balbuceges tant?

Màrius Torres


Hoy que me vuelve el ánsia de vivir,
oculta, cual tesoro,
el ocaso parece sonreír
como alma de quien muere.

¡Qué luz más alta y fría!
¡Qué silenciosas sombras!
¿Conoces la palabra que les falta,
corazón mío, que farfullas tanto?

Màrius Torres
(versión de Pedro Casas Serra)

viernes, 15 de octubre de 2010

A Miguel Hernández

A quien oído aguza, de Miguel
suena la voz en los campos que amaba,
que fueron suyos mientras los andaba,
pastoreando rimas como él.

Miguel de los amores, y Miguel
que ante tanto dolor se rebelaba,
corazón de cristal que tintineaba
con dulzura, guiándonos tras él.

Miguel, que deja un rastro de azucenas,
de claveles y rosas, de verbenas
que, deshojadas, llevan hasta él.

Miguel: Te fuiste lejos, pero dejas
tus versos que, zumbando como abejas,
nos recuerdan: Miguel, Miguel, Miguel...

Pedro Casas Serra (15-10-2010)

jueves, 14 de octubre de 2010

"Dia clar" de Màrius Torres

El cel és tan blau que tot just s'hi afigura,
obscur, un ocell.
Fa un dia tan clar com en una pintura
de Breughel el Vell.
Si no estigués trist, res no fora tan bell.

Màrius Torres (1910-1942)


Día claro

El cielo es tan azul que apenas se columbra,
oscura, un ave.
Hace un día tan claro como en una pintura
de Breughel el Viejo.
Si no estuviera triste, nada fuera tan bello.

Màrius Torres
(versión de Pedro Casas Serra)

miércoles, 13 de octubre de 2010

"Pequeño saltamontes"

Es pronto para tirar la toalla
o hacerse el haraquiri,
te queda mucho ovillo por devanar,
mucho tapiz por tejer y destejer,
muchos soles con los que calentarte
y algún chubasco con el que mojarte también.
Necesitas de tus antenas, de tus patas y de tus ojos,
porque es mucho lo que has de andar, ver, tocar.
No es hora, “pequeño saltamontes“, de quedarse quieto,
sino de saltar, saltar, saltar...

Pedro Casas Serra (09-11-2000)

martes, 12 de octubre de 2010

Quisieras refugiarte en el útero materno...

Quisieras refugiarte en el útero materno,
pero no cabes;
tu madre no es tu madre ya,
es otra hija,
como tú hija de la tierra-madre.
En esa madre has de buscar consuelo:
en sus palabras
escritas con las nubes en el cielo,
en sus montañas
que te dan fuerza para salvar obstáculos,
en sus aguas
que llenan tus vacíos.
De sus frutos te alimentas y vistes,
así te da su amor,
es su manera de decir te quiero.

Pedro Casas Serra (09-11-2000)

lunes, 11 de octubre de 2010

Amanece...

Amanece
en el corazón dormido,
llueven pétalos de amor,
brotan sonrisas azules
ahogando el sordo dolor.

Pedro Casas Serra (09-11-2000)

domingo, 10 de octubre de 2010

Cuando yo era pequeño...

Cuando yo era pequeño
era bastante bobo.

En horas de recreo,
con mi amiguito Polo,
vivíamos en palacios
con puertas de zafiro,
ventanas de esmeraldas,
suelos de lapislázuli,
comíamos manjares
sobre servicios de oro,
regados con elíxires
en copas de diamante,
vestíamos ropajes
bordados con las perlas
del fondo de los mares,
calzábamos chinelas
de las pieles más finas,
dormíamos en camas
de altísimos doseles,
con colchones de nubes,
bajo colchas de alas.
Éramos reyes, príncipes.
Servidores, atentos
a cualquier deseo nuestro,
tendían a nuestro paso
alfombras de damasco,
nos bañaban con agua
perfumada de rosas,
secaban nuestros cuerpos
con abrigadas mantas,
cantaban nuestros pájaros,
reían nuestros pajes,
llovían golosinas...
y para los viajes,
usábamos carrozas
revestidas de ágatas.

Cuando yo era pequeño
era bastante bobo,
ahora no soy pequeño
y sigo siendo bobo.

Pedro Casas Serra (12-11-1999)

sábado, 9 de octubre de 2010

Algo más

Detrás de una colina
                                            otra colina
Detrás de un bosque
                                            un bosque
Bajo el sauce
                                            está el río
Bajo la nube
                                            el prado
Junto a la piedra
                                            el pez
Bajo la tierra
                                            el agua
Sobre el ratón
                                            el águila
Cabe la casa
                                            el pozo.


Al ocultarse el sol
                                            sale la luna.

Pedro Casas Serra (13-08-1999)

viernes, 8 de octubre de 2010

Albada

Corre, mi niño,
que viene el alba,
corta la noche
su blanca espada.

Dame tus besos,
tu miel guardada,
tus suaves rizos,
tu espalda casta.

Bailan los duendes,
saltan las hadas,
brilla del genio
la cruz gemada.

Pedro Casas Serra (20-05-2007)

jueves, 7 de octubre de 2010

Corazón dormido

Dime, corazón dormido,
¿quién te despertará?
¿cuándo, con su carcaj
y sus flechas,
vendrá mi amigo?

¡Embárcate, marinero,
que no serás el primero,
pero, si el amor te acompaña,
sí el último!


Sus brazos son mi barco,
navego seguro en él,
su corazón mi divisa,
la enseña de mi bajel.

Sus besos me arrastran,
como los vientos alisios,
de un extremo a otro
de mi paraíso.

Pedro Casas Serra (23-03-2009)

miércoles, 6 de octubre de 2010

No para mí

Cardos que en el verano azuleáis
dando a la tierra un corazón marino,
senderos que orilláis con oro fino
los bosques que las hojas alfombráis,

corrientes que las aguas escanciáis
formando con las piedras concertino,
y osadas, con impulso repentino,
las plantas que encontráis, besando váis,

flores que os ofrecéis y enamoráis,
pájaros que endulzáis con vuestro trino
los cielos que en bandadas ocultáis,

aunque no os crucéis hoy en mi camino,
bellezas tantas que en el mundo obráis,
sé que seguís ahí (o me imagino).

Pedro Casas Serra (12-02-2007)

martes, 5 de octubre de 2010

En la feria

Envuelto en una nube de colores,
agarrados con fuerza mis bracitos...
¡caballitos corred, mis caballitos!,
¡que de sonar la música no cese
ni la atracción de feria de girar!,
que no lejos de aquí, en una guerra,
cada bomba que cae es una estrella
que atraviesa la noche en un silbido
y se lleva la vida, sin sentido.

Por eso, ¡no cejéis mis caballitos
de trotar!, ¡que la música no cese
de sonar ni la atracción de feria
de girar!, ¡que agarrados a la barra
mis bracitos, envuelto en una nube
de colores, no vea esa estrella
que muy cerca de aquí, en esa guerra,
atraviesa la noche sin sentido
y se lleva la vida, en un silbido!

Pedro Casas Serra (08-08-2006)

lunes, 4 de octubre de 2010

Voces de Salamanca

"Pusieron los cristianos
sus catedrales,
donde antes los romanos
sus ojuelos. "


Voces de Salamanca

Salamanca es una isla
que quisiera ser jardín,
espíritus blasonados
nunca acaban de morir.

Si ríe es una bengala
y si llora es un rubí,
cosidas sus cresterías
con hilos de oro y orín.

Campanas de sus iglesias,
que a mi me hacen tilín,
me invitan a ir de paseo
montado en un calesín.

..........

Cuando veo a mi niño
quedo desnudo,
y de comer limones,
tartamudo.

Que si me bebe el agua
deja contento,
y si pasa de largo
deja sediento.

¡Niño de los melones,
ven a mi vera!,
¡si una vez resucito,
ocho me muera!


..........

Si me dices que sí,
te dejo vivir,
si me dices que no,
te condeno yo.

Como antes los conventos
eran más grandes,
o había más penitentes,
o había más hambres.

Franco y la Inquisición
con sus prisiones...
si primero marranos,
luego masones.

Muchos ciegos buscando
su lazarillo,
se sientan en sus aulas
por sacar brillo.

..........

¿Dónde paran las piedras
de los salones
que levantaron?
¿Dónde los estandartes
y los pendones
que arrebataron?

Las piedras de palacio
poquito a poco
se las llevaron.
Las naciones vencidas
una tras otra
se rebelaron.

Que si el vivir es morir
y el morir es el vivir,
si hoy ayudo a la santa
en sus fundaciones,
me ganaré de muerto
sus bendiciones.

..........

Por no despertar pasiones
no me asomo a mis balcones,
sólo en fastas ocasiones
entreabro mis calzones.
Quoque natura donat,
Santus Petrus benedicat.


Pedro Casas Serra (31-12-2005)

domingo, 3 de octubre de 2010

1.14.17.20 (Variaciones sobre el amor)

romA

Vmor

+Amor
-Tmor

Amor todo

AmOr

A
mor

Am(igo, no me causes dol)or

Amor tu.yo

Am(arte es lo mejor que me ha pas)ado

Amorecer

En.amor.arte

Somoamamos

Sino tea moqueha Goyo!

Miramor

Amorir

Amor.atado

Ama como quieras que te amen

Para calmar el dolor: Amor

Ámame s.v.p.

Un poquito de amor p.f.

Amorexia

En.amor.hados

Pacer el amor

¡Hoy hace un buen amor!

¡Buenos amores tengas!

¿Nos hombreamamos?

¿Dejaré de amar cuando muera?

Amarteatí es amarmeamí

...ámame mucho también

El amor no tiene apellidos

Amando se entiende la gente

Por amor, cualquier cosa

Amamelindo

¿Me amas por amor?

El amor no cuesta nada y vale mucho

El amor se pega

¡Qué bonito es amar!

Si el amor se va, volverá

¿Has tomado amor esta mañana?

Con sólo un poquito de amor, se puede vivir

El amor sabe mejor a sorbitos

El amor no engorda y es dulce

Si aquí no hay amor, cruza la calle

El amor no necesita publicidad, pero la agradece

Cuando se vive con amor, se vive

¿Cómo te van a conocer si no te aman?

El mejor profesor es el amante, la mejor carrera es el amor

Un día sin amor es un día perdido

El amor habla bajito

La recompensa del amor es la felicidad del amado

El lenguaje más universal es el amor

¡Siempre hay algo que amar!

No pierdas el tiempo, ¡ama!

El amor eterniza el instante: ¿Notas como palpita el mundo?

Tras el amor, duermes mejor

Si me hablas con amor, te entiendo mejor

¡Qué guapo estás! ¿quién te ama?

Para ver mejor, enciende el amor

Quien bien te quiere, te hará gozar

Si no me quieres, ¿por qué me buscas?

Poeta: a amar no se aprende escribiendo

El amor habla sin palabras

Amores a mares

Desnudo para amar

Dios no existe, pero el amor sí

Amornacer, amorcrecer, amormorir

Enamorante

Bocamor, pielamor, risamor

Ama(necie)ndo

Rioamor, valleamor

Amorhablando, amorsoñando

Amor mediante

Rojoamor, verdeamor, grisamor

Amorleido, amorvivido

Amortraido, amorllevado

Amorando, amorvivo, amorsueño

Camamor, sillamor, mesamor

Anteamor, trasamor

Mirámame, piensámame, besámame

En amorhora

Guapoamor, belloamor, dulceamor, guayamor

Amamé bien, amamé también

Ruisamor

Amante General

Amante de campiña

El amor es Dios

Vivir es amarlo todo

El amor no se paga pero se compra

Amor de media noche

Amoralba

Amor ungido=amor uncido

Amorcielo, amormar, amornoche, amordía

Amor a tontos y a locos

Por un amor sin ¡oh Dios!

Cuando hay amor sobra Dios

El amor no se escandaliza de nada, pero produce escándalo

"Amaos los unos a los otros" no distingue de razas, ni de credos, ni de sexos

Sin amor, ni las gracias

Amoratí


Pedro Casas Serra (01-06-2005)

sábado, 2 de octubre de 2010

Coplas del amor navegante

Tenía mi amor un barco
con el que se hizo a la mar.
¡Si yo fuera navegante
para poderlo alcanzar!

Tres veces yo le diría
que no tema de mí mal,
que mi cariño es tan puro
como vaso de cristal.

Que están mis manos temblando
por no tener quien tocar,
y mi boca suspirando
por no tener quien besar.

Amigo, yo le diría,
quítame esta soledad,
si tu quieres ser mi amigo
venme enseguida a buscar.

Cruzaremos los océanos
de Ceuta a Madagascar,
cada puerto que toquemos
más nos querremos amar.

Como eres mi navegante
mi cuerpo vas a encontrar,
como yo soy tu grumete
el tuyo me has de enseñar.

¡Luna, luna, luna, luna!,
te vas a ruborizar,
de tanto que nos querremos
tú te querrás ocultar.

Pedro Casas Serra (15-10-2004)

viernes, 1 de octubre de 2010

Como el ave al volar...

Como el ave al volar abre sus alas,
tú planeas inquieto tu futuro,
sin pensar que, al llegar al fin del muro,
saber que habrá detrás son martingalas.

Quiere mejor, como la nieve espesa
cae sobre la tierra blandamente,
atravesar el mundo, indiferente,
atento sólo a cuanto de él te besa.

La risa llevarás por equipaje,
que, al no saber a dónde va el camino,
es mejor emprender ligero el viaje.

Y que, más importante que el destino,
es, al andar, fijarse en el paisaje,
para acertar después donde se vino.

Pedro Casas Serra (03-08-2004)