jueves, 22 de junio de 2017

"TEORIA AMB EL BES" de Eduard Sanahuja (El llançador d'espases, 2013)

De El llançador d'espases (El lanzador de cuchillos), 2013:


TEORIA AMB EL BES

Mira.
Tot això que ara veus,
la granota de les Seychelles,
el lèmur que s'espanta quan es belluga l'aire,
els lliris entre cards,
les mangostes esveltes,
la rosa del desert cruixint sota la sorra,
tota aquesta bellesa
no l'ha fet pas l'amor.
L'amor ha arribat tard a l'univers.
És un invent recent dels homes i les dones,
una substància poc comuna
que projectem en va.
Els universos besen malament,
i per això la vida
és la germana tonta de la mort.
L'amor no esdevindrà llevat dels astres
ni saciarà la set de les pastures.
No obstant això, els humans es besen
i alguns són virtuosos
dels besos gota a gota.
Sé prou bé què és el bes,
el darrer estadi evolutiu del mos,
un intent de negar
la crueltat voraç de les mandíbules,
un intent d'oblidar
que les boques es moren.
Mira'm.
Et demano queem besis.
El bes no ens salvarà,
però ens identifica.

Eduard Sanahuja (El llançador d'espases, 2013)


TEORÍA CON EL BESO

Mira.
Todo esto que ahora ves,
la rana de las Seychelles,
el lémur que se asusta cuando se mueve el aire,
los lirios entre cardos,
las esbeltas mangostas,
la rosa del desierto crujiendo bajo la arena,
toda esta belleza
no la ha hecho el amor.
El amor ha llegado tarde al universo.
Es un invento reciente de los hombres y las mujeres,
una sustancia poco común
que proyectamos en vano.
Los universos besan mal,
y por eso la vida
es la hermana tonta de la muerte.
El amor no ocurrirá salvo los astros
ni saciarà la sed de los pastos.
No obstante, los humanos se besan
y algunos son virtuosos
de los besos gota a gota.
Sé bien lo que es el beso,
el último estadio evolutivo del mordisco,
un intento de negar
la crueldad voraz de las mandíbulas,
un intento de olvidar
que las bocas se mueren.
Mírame.
Te pido que me beses.
El beso no nos salvará,
pero nos identifica.

Eduard Sanahuja
(Versión de Pedro Casas Serra)

martes, 20 de junio de 2017

"MONÒLITS. FRASES FETES PER COMMEMORAR DESFETES" Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)

MONÒLITS
FRASES FETES PER COMMEMORAR DESFETES

Efemèride del dia: Sant Eros
El bes és una mossegada amb bandera blanca.
24-6-2011

Efemèride del dia: Un dia més pensant en el que no he de pensar.
La tristesa camina sense cames.
7-7-2011

Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)


MONOLITOS
FRASES HECHAS PARA CONMEMORAR DERROTAS

Efeméride del día: Santo Eros
El beso es un mordisco con bandera blanca.
24-6-2011

Efeméride del día: Un día más pensando en lo que no tengo que pensar.
La tristeza anda sin piernas.
7-7-2011

Eduard Sanahuja
(Versión de Pedro Casas Serra)

lunes, 19 de junio de 2017

"OLIVA" Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)

-cementiri alternatiu-
OLIVA

La carn fa figa;
el pinyol és etern.

Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)


-cementerio alternativo-
OLIVA

La carne flaquea;
el hueso es eterno.

Eduard Sanahuja
(Versión de Pedro Casas Serra)

domingo, 18 de junio de 2017

"AMANT" Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)

-cementiri alternatiu-
AMANT
Déu vulgui que en el cel
els àngels tinguin sexe!
I que els àngels m'agradin
com m'agradaves tu.

Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)


-cementerio alternativo-
AMANTE
¡Dios quiera que en el cielo
tengan sexo los ángeles!
Y que me gusten ellos
como tú me gustabas.

Eduard Sanahuja
(Versión de Pedro Casas Serra)

"GOS" Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)

-cementiri alternatiu-
GOS

Vaig canviar l'udol i l'emboscada
per un tarannà dòcil, indolent,
vaig abdicar d'un cor de llop salvatge
per jeure al bol de la seguretat.
En recompensa, sé que em vau estimar.
Jo encara us lleparia
les mans, els peus, la cara,
el furor vertebral del vostre cos.
No vull que passeu pena en recordar-me,
però no us avergonyiu si de vegades
ploreu pels qui no hi són.
Quin gran luxe és ser feble quan s'ha nascut potent,
aprendre a renunciar, a rebaixar l'esperit,
a triomfar deixant que el domador somrigui!
La derrota sovint és la victòria.
Deixat guanyar:
els llops la passen magra.

Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)


-cementerio alternativo-
PERRO

El aullido cambié y la emboscada
por un talante dócil, indolente;
de un corazón de lobo, abdiqué
por yacer junto al cuenco del asilo.
En recompensa, sé que me quisistéis.
Aún os lamería
manos, y pies, y cara,
y el furor vertebral de vuestro cuerpo.
No quiero que sufráis al recordarme,
mas no os avergoncéis si alguna vez
lloráis por quien no está.
Qué gran lujo es ser débil tras nacer poderoso,
aprender a abdicar, a atenuar el espíritu,
¡a triunfar dejando que el domador sonría!
A veces la derrota es la victoria.
Déjate ganar:
los lobos pasan hambre.

Eduard Sanahuja
(Versión de Pedro Casas Serra)

viernes, 16 de junio de 2017

"HOME IMPORTANT" de Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)

-cementiri alternatiu-
HOME IMPORTANT

Sempre vaig destacar en totes les facetes.
Vaig ésser un nen modèlic i un perfecte estudiant.
Vaig esposar una dona bellíssima i discreta
i he estat un pare recte i un marit generós.
No tinc queixa dels fills ni de les meves filles.
Vaig treballar per ells, i fins i tot per elles.
El meu darrer triomf és aquest panteó.
No em mireu com un mort que us hagi de fer pena.
Sóc un mort important. Sóc el més mort de tots.

Eduard Sanahuja (Compàs d'espera, 2006)


-cementerio alternativo-
HOMBRE IMPORTANTE

Siempre sobresalí en todas las facetas.
Fui un chiquillo modélico y un perfecto estudiante.
Desposé una mujer bellísima y discreta
y he sido un padre recto y un generoso esposo.
No hay quejas de mis hijos ni menos de mis hijas.
Me preocupé por ellos, e inclusive por ellas.
Mi último triunfo es este panteón.
No me veais cual muerto que os tenga que dar pena.
Soy un muerto importante. El más muerto de todos.

Eduard Sanahuja
(Versión de Pedro Casas Serra)

jueves, 15 de junio de 2017

"AMOR A LA SAFOR XIV" de Eduard Sanahuja (En defensa pròpia, 1994)

AMOR A LA SAFOR XIV

En tot aquest desastre
només hi ha un vencedor:
les lletres catalanes,
que han guanyat un glossari.
Això sempre consola,
encara que no gaire,
i a més es pot pensar
que han perdut sine die
uns poemes d'amor
d'aquells d'electroxoc.
En fi, no se sap mai.
Només és evident
que ningú no rebrà
cap mena de defensa
en un exemplar únic
i signat per l'autor.
La vida és com un vers
que imita una mentida.
Frueix de veritat
seguint aquesta missa
i valora'n com cal
el fi treball d'artista.

Eduard Sanahuja (En defensa pròpia, 1994)


AMOR EN LA SAFOR XIV

En todo este desastre
sólo hay un vencedor:
las letras catalanas,
que han ganado un glosario.
Esto siempre consuela,
aunque no sea mucho,
pues se puede pensar
perdieron sine die
unos poemes de amor
de los de electroshock.
Mas, no se sabe nunca.
Sólo es evidente
que ninguno obtendrá
un tipo de defensa
en único ejemplar
que le firme el autor.
La vida es como un verso
que imita una mentira.
Disfruta de verdad
escuchando esta misa
y valora a conciencia
el trabajo de artista.

Eduard Sanahuja
(Versión de Pedro Casas Serra)