miércoles, 22 de marzo de 2017

“EPÍSTOLA PER UNES NOCES” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

EPÍSTOLA PER UNES NOCES

Aquesta carta, que haurà d'ésser llegida,
no és de debò per ara, que és per més tard,
per al dia incert quan despertem a l'alba
perquè el son i el somni que descansa el cos
no pot seguir descansan-nos de la vida.
Vull que llavors recordem, dolç per l'enyor,
l'encontre -juguesca oculta del destí-,
els dubtes, la perplexitat, la sorpresa,
el voler i l'atzar que ens han dut aquí.
Vull que llavors recordem, amb un somrís,
les petiteses on la felicitat
s'atarda com un gat dròpol a la falda:
la tendressa en els menjars i els alcohols,
els llibres, amics, espectacles que no
sempre és fàcil d'estimar i de compartir.
Vull que aleshores recordem, sense esforç,
el que hem anat aprenent, com infants, dia
a dia: la placidesa de l'abraçada,
la seducció dels mots i el confort callat
d'anar creixent en uns temps que són els nostres
perquè hem volgut acceptar-ne les tristeses,
les passions, l'espai fosc i el lent oreig
càlid del repte amable de viure junts.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


EPÍSTOLA PARA UNA BODA

Esta carta, que tendrá que ser leída,
no es verdaderamente para ahora, sino para después,
para el día incierto en que despertemos al alba
puesto que el sueño y el ensueño que descansa el cuerpo
no puede seguir descansándonos de la vida.
Quiero que entonces recordemos, dulce por la añoranza,
el encuentro -apuesta oculta del destino-,
las dudas, la perplejidad, la sorpresa,
el deseo y el azar que nos han traido aquí.
Quiero que entonces recordemos, con una sonrisa,
las pequeñeces donde la felicidad
se retrasa como un gato haragán en el regazo:
la ternura en las comidas y los alcoholes,
los libros, amigos, espectáculos que
no siempre es fácil amar y compartir.
Quiero que entonces recordemos, sin esfuerzo,
lo que hemos ido aprendiendo, como niños, día
a día: la placidez del abrazo,
la seducción de las palabras y el confort callado
de ir creciendo en unos tiempos que son los nuestros
porque hemos querido aceptar las tristezas,
las pasiones, el espacio oscuro y el lento oreo
cálido del reto amable de vivir juntos.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

martes, 21 de marzo de 2017

“PAISATGE” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

PAISATGE

Si mai heu pensat que sols hi ha honor
en l'orb destí de la sufrença,
contempleu-los: infants extasiats que xipollegen
vora mar tot alçant castells en les onades
que s'esllavissen entre els dits.
I, més enllà, bressat pels jocs de l'ombra,
el pescador assegut amb mig meló d'or
i el vi grogós que ha refredat entre les roques.
I, part d'aquí, aquests amants ardits,
encesos, cobejosos per la cremor del sol,
pel desig que els arbora d'una joia fugissera.
I, ran la platja, els cans que s'empaiten
juganers i enfollits de corredisses,
llamps esquius de sol i sorra
sota el foc immòbil del migdia.
I encara, al fons de tot, sota l'arbreda,
vora el got escumós que es vessa
tacant aquests papers, vosaltres mateixos,
incrèduls, miseriosos, potser escèptics,
gaudint amb mi d'aquest excés de vida.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


PAISAJE

Si alguna vez habéis pensado que sólo hay honor
en el ciego destino del sufrimiento,
contempladlos: niños extasiados que chapotean
en la orilla del mar levantando castillos en las olas
que se desmoronan entre los dedos.
Y, más allá, acunado por los juegos de la sombra,
el pescador sentado con medio melón de oro
y el vino amarillento que ha enfriado entre las rocas.
Y, más aquí, estos audaces amantes,
encendidos, codiciosos por el ardor del sol,
por el deseo que los inflama de una alegría huidiza.
Y, en la playa, los perros que se persiguen
juguetones y enloquecidos de carrerillas,
esquivos rayos de sol y arena
bajo el fuego inmóvil del mediodía.
Y todavía, al fondo de todo, bajo la arboleda,
junto al vaso espumoso que se derrama
manchando estos papeles, vosotros mismos,
incrédulos, miserables, quizás escépticos,
disfrutando conmigo de este exceso de vida.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

lunes, 20 de marzo de 2017

“POÈTICA” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

POÈTICA

Assedegat d'amor i del plaer del desig
encetà mil camins que havia cregut revolts
de viaranys obscurs. Traí el seu passat
i potser alguns amics però servà, covard i pur,
els sentiments callats de qui es creu sense enemics.
Desesmat, acceptà càrrecs fàcils, la grisor
moderada, els vicis induïts pels alcohols.
S'arraulí ben de gust en qualsevol llit desfet
per la sola tebior fugissera d'una nit.
Ha deixat pensaments i fragments interromputs
d'escrits i dietaris d'interès força dubtós,
La casa, malvenuda, us costaria trobar-la:
al jardí abandonat hi creix la brossa altre cop.
El seu màxim orgull, una bona biblioteca,
fa anys fou subhastada i s'esbarrià pertot.
Mai no hauria pensat que el seu record
pogués arribar a escampar-se tant.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


POÉTICA

Sediento de amor y del placer del deseo
comenzó mil caminos que había creído curvas
de veredas oscuras. Traicionó su pasado
y quizás algunos amigos pero guardó, cobarde y puro,
los sentimientos callados de quien se cree sin enemigos.
Desalentado, aceptó cargos fáciles, lo moderadamente
gris, los vicios inducidos por el alcohol.
Se acurrucó muy a gusto en cualquier cama deshecha
por la sola tibieza huidiza de una noche.
Ha dejado pensamientos y fragmentos interrumpidos
de escritos y dietarios de interés bastante dudoso,
La casa, malvendida, os costaría encontrarla:
en el jardín abandonado crece la maleza de nuevo.
Su máximo orgullo, una buena biblioteca,
fue subastada hace años y se dispersó por doquier.
Nunca hubiera pensado que su recuerdo
pudiera llegar a esparcirse tanto.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

domingo, 19 de marzo de 2017

“GOSSOS” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

GOSSOS

Mireu-los: són una colla de gossos rònecs
acostumats a envair, a fonyar jardins.
Freds, desvergonyits, res no els detura
-ni aquest grup de poetes que malda també,
per donar sentit a la vergonya de la vida.
Coixos, orbs, nafrats de paparres,
encara ensumen amb llur fúria esmorteïda
la gossa vella que habita aquest jardí.
I això, que ens importuna, ens els acosta:
animals impúdics, fidels, envilits,
que, com nosaltres, assetgen, furients o defallits,
la quimera de l'amor: un poder suprem
que, anorreant-los, els pugui redimir.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


PERROS

Miradlos: son una pandilla de perros sarnosos
acostumbrados a invadir, a hollar jardines.
Fríos, desvergonzados, nada los detiene
-ni este grupo de poetas que también se afana,
para dar sentido a la vergüenza de la vida.
Cojos, ciegos, llagados por las garrapatas,
todavía husmean con su furia amortiguada
a la perra vieja que habita este jardín.
Y esto, que nos importuna, nos los acerca:
animales impúdicos, fieles, envilecidos,
que, como nosotros, asedian, furiosos o desfallecidos,
la quimera del amor: un poder supremo
que, aniquilándolos, los pueda redimir.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

sábado, 18 de marzo de 2017

“UN DIA COM AQUEST” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

UN DIA COM AQUEST

Fa hores que volta amunt i avall
engabiat a la pròpia cambra.
Voldria saber amb quines paraules
poder escriure aquell record,
però li costa tant trobar-les
que duu esquinçats un munt de fulls.
Ara s'atura arran de la finestra
i encén un cigarret.
És estiu, la tarda és xafogosa
i li arriba l'aldarull i els xiscles del carrer.
Potser fou un dia com aquest
que començà allò que l'ha dut
on ara es troba: a una cambra sola.
Potser fou un dia com aquest
que començà allò que el manté
pertorbadorament viu: el seu record.
Fins les olors semblen les mateixes.
I torna a seure i a lluitar amb les paraules
i és gairebé com si la tingués al costat,
com si la sentís riure entre els llençols.
I a mesura que escriu i la recobra
sap que la tarda s'esllavissa,
que aquest dia i aquell,
quan acabi la nit que ara s'inicia,
tindran una mateixa fi, inexorable.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


UN DÍA COMO ESTE

Hace horas que da vueltas arriba y abajo
enjaulado en su propia habitación.
Querría saber con qué palabras
poder escribir aquel recuerdo,
pero le cuesta tanto encontrarlas
que lleva rotas un montón de hojas.
Ahora se para junto a la ventana
y enciende un cigarrillo.
Es verano, la tarde es bochornosa
y le llega el alboroto y los chillidos de la calle.
Quizás fue un día como este
cuando empezó lo que lo ha llevado
donde ahora se encuentra: en una habitación solitaria.
Quizás fue un día como este
cuando empezó lo que lo mantiene
perturbadoramente vivo: su recuerdo.
Hasta los olores parecen los mismos.
Y vuelve a sentarse y a luchar con las palabras
y es casi como si la tuviera a su lado,
como si la oyera reír entre las sábanas.
Y a medida que escribe y la recobra
sabe que la tarde se desmorona,
que este día y aquel,
cuando acabe la noche que ahora se inicia,
tendrán un mismo fin, inexorable.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

viernes, 17 de marzo de 2017

“TRIOMF DEL PRESENT” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

TRIOMF DEL PRESENT

Després de tants d'anys, de tant de temps,
han tornat a cercar-se en aquesta ciutat
plena de records gairebé oblidats.
Han tornat a cercar-se sense saber per què,
delerosos de reviure la joia
d'uns anys fatalment perduts.
I en aquesta cambra, vulgar en tot,
d'antuvi amb reserva, meravellats després,
han tornat a descobrir allò
que creien ofegat pel seny impúdic.
Ja res no els importa.
Han romàs tancats, closes les persianes,
vivint a deshora, menjant de nits,
com si, de debò, s'acabessin de conèixer.
I mentre riuen i s'estimen
van gravant, amb el foc de l'amor
que de nou els ha lligat, cegament,
a despit del curs fatal del temps
-a despit de la por i de l'experiència-,
aquest triomf exuberant del present,
un goig que ja mai més no podrà exhaurir-se.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


TRIUNFO DEL PRESENTE

Después de tantos años, de tanto tiempo,
han vuelto a buscarse en esta ciudad
llena de recuerdos casi olvidados.
Han vuelto a buscarse sin saber por qué,
deseosos de revivir la alegría
de unos años fatalmente perdidos.
Y en esta habitación, vulgar en todo,
primero con reserva, maravillados luego,
han vuelto a descubrir aquello
que creían ahogado por la cordura impúdica.
Ya nada les importa.
Han permanecido encerrados, echadas las persianas,
viviendo a deshora, comiendo de noche,
como si, de verdad, se acabaran de conocer.
Y mientras ríen y se aman
van grabando, con el fuego del amor
que de nuevo los ha atado, ciegamente,
a despecho del curso fatal del tiempo
-a despecho del miedo y de la experiencia-,
este triunfo exuberante del presente,
un gozo que ya nunca más podrá agotarse.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

jueves, 16 de marzo de 2017

“VIII” de Francesc Parcerisas (Dues suites, 1976)

VIII

…...No et giris.
…...Escolta.
…...¿No sents el vent?
…...Escolta.
Desesperança, amiga vella,
¿què ens vols vendre, ara,
quan ja erem capaços d'oblidar
que el costum de dos al llit
també és fàcil de perdre?
…...¿Quina mercaderia oculta baladreges?
…...¿sents el temps?
…...¿sents com creix,
…...a peu de pluja, i sol,
…...l'amor?
¿Hem d'acceptar els troncs a les platges,
els vells arbres i el branquilló jove i tendre,
la biga mestra de la llar i la tija del mol.lusc
com la covardia en vell costum?
…...Escolta.
…...¿Sents com passa el temps?
…...No et giris.
…...Escolta, escolta.
Digueu-me: ¿No hi ha companyia
i sols espera? ¿No hi ha possessió,
només absència? ¿Només en la traïció
descubrim l'amic perdut per sempre?
…...¿No sents la veu
…...(la teva pròpia veu)?
Sols l'amor malconeix els seus límits.

Francesc Parcerisas (Dues suites, 1976)


VIII

…...No te gires.
…...Escucha.
…...¿No oyes el viento?
…...Escucha.
Desesperanza, vieja amiga,
¿qué quieres vendernos, ahora,
cuando ya eramos capaces de olvidar
que la costumbre de ser dos en la cama
también es fácil de perder?
…...¿Qué oculta mercancía pregonas?
…...¿oyes el tiempo?
…...¿oyes como crece,
…...bajo la lluvia, y solo,
…...el amor?
¿Tenemos que aceptar los troncos en las playas,
los viejos árboles y la ramita joven y tierna,
la viga maestra del hogar y el tallo del molusco
como la cobardía en antigua costumbre?
…...Escucha.
…...¿Oyes como pasa el tiempo?
…...No te gires.
…...Escucha, escucha.
Decidme: ¿No hay compañía
y sólo espera? ¿No hay posesión,
sólo ausencia? ¿Sólo en la traición
descubrimos al amigo perdido para siempre jamás?
…...¿No oyes la voz
…...(tu propia voz)?
Sólo el amor desconoce sus límites.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)