sábado, 31 de enero de 2015

“Els fruits saborosos”, X. LES PRUNES D'OR, de Josep Carner

X. LES PRUNES D'OR

En un incomparable triomf, Migdia mor.
Passada pel flameig, la terra s'aclivella.
Aglaia seu a l'ombra de la prunera vella.
Relluen delitoses, endins, les prunes d'or.

Oh cos d'Aglaia, bru com saonada fruita,
cimat de cabellera com d'una nit mortal!
Ells llavis se li baden per a la dolça lluita
i té en els ulls un caire brillant com de punyal.

Les prunes d'or a Aglaia reüllen temptadores.
Són en una illa verda, cenyida de claror;
en el redós, a penes hi ha fresses torbadores:
un fregadís de mates, l'insecte en bonior.

Aglaia sent un mot. ¿És ell o el brancam?
I l'aire es torç, ardent d'una flama frisosa,
i la calitja parla d'una terrible fosa.
L'agost com es rebolca, tot sol, damunt del camp!

Aglaia té una set que eixuga el seny, la parla...
Superbament s'aixeca, damnant el seu descans,
i enfonsa en la prunera les cobejoses mans
i enlaira tot el rostre, com si volgués besar-la.

I l'arbre, que amb un lleu serpejament de branques
sembla oferir-nos l'or, la mel d'algun pecat,
s'estremeix un moment de la ferocitat
del gran perfum impúdic i de les dents tan blanques.

Josep CarnerX. LAS CIRUELAS DE ORO

En un incomparable triunfo, el cenit muere.
Pasada por el fuego, la tierra resquebraja.
Aglaia está a la sombra, bajo el ciruelo viejo.
Relucen deliciosas, dentro, ciruelas de oro.

¡Cuerpo de Aglaia, oscuro cual sazonada fruta,
cubierto de cabello cual de noche mortal!
Los labios se le abren para la dulce lucha,
matiz tiene en los ojos brillante de puñal.

A Aglaia las ciruelas ojean tentadoras.
Están en su isla verde, ceñida de claror;
en el refugio, apenas hay ruidos turbadores:
del roce de unas matas, de un insecto al zumbar.

Aglaia oye una voz. ¿Es voz o es el ramaje?
Y el aire tuerce, ardiente de una llama impaciente,
y la calima habla de terrible fusión.
¡Agosto se revuelca, a solas, sobre el campo!

Tiene Aglaia una sed que enjuga la cordura...
Soberbiamente se alza, dejando su descanso,
y hunde en el ciruelo las codiciosas manos
y eleva todo el rostro, cual si fuera a besarlo.

Y el árbol, que con leve serpentear de ramas
parece ofrecer oro, la miel de algún pecado,
se estremece un momento por la ferocidad
del gran perfume impúdico y los dientes tan blancos.

Josep Carner
(Versión de Pedro Casas Serra)

viernes, 30 de enero de 2015

“Els fruits saborosos”, IX. LES GRACIOSES AMETLLES, de Josep Carner

IX. LES GRACIOSES AMETLLES

Vellegen els amics igual que llurs amigues
i parlen un finíssim capvespre de tardor;
-És dolç el nostre amor i ja no vols fadigues.
Somriure de capblancs, conversa en un racó.

El temps, encare temps, de quietud s'emplena.
Hem vist les flors morint, els falciots passant.
Les fulles cauen tot besant la llum serena
i el cel és més subtil pels homes que se'n van-.

I diue les amigues: -Oh quin bell seny amics!
Bé hi ha per al discret, a cada tomb, delícies:
feu versos antiquats, meneu amors fictícies
i encara, a mitja llum, dieu els mots antics.

Nosaltres érem belles, un dia... Ja potser
només us oferim la malenconia.
El nostre encant només l'heu respirat un dia,
com la florida inútil que escampa l'ametller-.

I Filemon, el que era més vell, les saludà:
-Dàveu al cel, oh flors de joia i de tendresa,
no sé quina blavor de vostres ulls apresa
i, pel camí de veure-us, ho feieu tot més clar.

I avui encara sou plaents per als amics,
ametlles duradores, ametlles delicades
que amagueu les blancors una mica arrugades
en els vostres velluts suaus i fredolics.

Josep Carner
IX. LAS GRACIOSAS ALMENDRAS

Envejecen amigos igual que sus amigas
y hablan en un finísimo atardecer de otoño:
-Es dulce nuestro amor y no quiere fatigas.
Sonrisas de canosos, charlas en un rincón.

El tiempo, todavía, de la quietud se llena.
Hemos visto las flores muriendo, los vencejos
que pasan y las hojas besando luz serena.
El cielo es más sutil para hombres que se van-.

Y dicen las amigas: -¡Oh qué cordura, amigos!
Bien hay para el discreto, cada ocasión, delicias:
hacéis versos caducos, juntáis flores ficticias
e incluso, a media luz, decís antiguos dichos.

Nosotras fuimos bellas, un día… Ya quizás
no os ofrecemos más que la melancolía.
Nuestro encanto habéis sólo respirado de un día,
como flores inútiles que derrama el almendro-.

Filemón, el más viejo de todos, respondió:
-Dabais al cielo, oh flores de gozo y de ternura,
no sé qué azul de vuestros ojos bien aprendido
y, en camino de veros, todo volvíais más claro.

Y hoy todavía sois gratas a los amigos,
almendras duraderas, almendras delicadas
que escondéis la blancura sólo un poco arrugada
en vuestros terciopelos suaves y frioleros.

Josep Carner
(Versión de Pedro Casas Serra)

jueves, 29 de enero de 2015

“Els fruits saborosos”, VIII. LES MAGRANES FLAMEJANTS, de Josep Carner

VIII. LES MAGRANES FLAMEJANTS

És nit; sola i plorosa diu la muller d'Alcides:
-Oh Hera, gran deesa, atén-me, cor a cor,
abans que a Zeus recaptin tes flaires exquisides
i el seu esguard et volti de rierades d'or.

Car t'és plaent de veure, en les suaus brandades,
com tremen, com es lliuren els cossos matronals,
i que les veus s'apaguin, de tan enamorades,
i s'ompli de victòries el tàlem dels mortals.

I sola presideixes, del cim de la claror,
l'aürt de les mirades en lluita prest encesa,
i ara t'arbores, ara t'ajeus en la peresa
al cobrí de la roda de neu del teu pagó.

Allunya'm, protectora, les hores malastrugues:
ma veu i mes petjades sols troben solitud,
i la mateixa llàntia fa pobres pampallugues
com si, per enyorança, li demanqués virtut.

Aquelles nits anyoro d'enfosquiment tan clar,
quan queien flors dels arbres que el ventitjol despara
quan ell la cara meva prenia vers sa cara
i el braç me'n queia, sense la força d'anusar.

Encén el bell furor, oh Hera, amb ta mirada;
que sigui aquest silenci batut per so rabent.
La vella porta espera la seva revolada:
mon cos demana els besos que ajupen com el vent.

Alcides, en collir-me, dels braços meus digué
que eren una garlanda d'amor, tota florida.
Oh Hera, en sa tornada l'estrenyeria bé
i fóra ma garlanda potent com una brida.

I despullant, de dia, les hortes i els jardins,
en premi de les teves volences sobiranes,
tos temples ornaria de flamejants magranes
que, ben ferides, llencen un xàfec de robins.

Josep Carner
VIII. LAS GRANADAS LLAMEANTES

Noche; sola y llorosa, de Alcide, dice esposa:
-Oh Hera, inmensa diosa, oye mi corazón,
antes que a Zeus cautiven aromas exquisitos
y su mirar te cerque de riadas de oro.

Pues te complace ver, en suaves llamaradas,
como tiemblan, se entregan los cuerpos matronales,
que las voces se apaguen, de tan enamoradas,
y llenen de victorias tálamos de mortales.

Y sola tú presides, desde cima de luz,
el choque de miradas presto en lucha encendidas,
y ahora te encabritas, ahora echas perezosa
resguardada en la rueda de nieve de tu pavo.

Aleja, protectora, las horas agoreras:
mi voz y mis pisadas sólo hallan soledad,
la mismísima lámpara da pobres parpadeos
cual si, por añoranza, le menguara virtud.

Añoro aquellas noches de oscurecer tan claro,
cuando caían flores que el viento levantaba
cuando él la cara mía llevaba hacia su cara
y el brazo me caía, sin fuerza de evitar.

Enciende el viejo ardor, Hera, con tu mirada;
que este silencio sea batido por el ruido.
La vieja puerta espera su agitado revuelo:
mi cuerpo pide besos que tumben como el viento.

Alcides, al cogerme, dijo aún de mis brazos
que eran una guirnalda de amor, toda florida.
Oh Hera, en su retorno lo apretaría bien,
sería mi guirnalda fuerte como una brida.

Desnudando, de día, las huertas y jardines,
en premio a tus querencias del todo soberanas,
tus templos ornaría de llameantes granadas
que, bien heridas, lanzan su lluvia de rubíes.

Josep Carner
(Versión de Pedro Casas Serra)

miércoles, 28 de enero de 2015

“Els fruits saborosos”, VII. AGAVÉ I LES CASTANYES, de Josep Carner

VII. AGAVÉ I LES CASTANYES

Agavé té les mans suaus i fredoliques.
Aplega les castanyes d’un foc de romaní
i en va traient les closques i en va menjant les miques.
Comença a les palpentes, la fosca, el seu camí.

EIs fruits espeterneguen per fer-la enriolar.
La flama vol parlar-li, com piadosa fada.
Perquè Agavé és tan bona, tan dolça de mirar!
Té una blancor molt trista, com mig esgroguissada,
i, en els cabells, comença l’argent a tremolar.

Ja les germanes són casades; ella sola
viu en la casa freda i cada nit més gran.
Planyent, quan minva el dia, la rufagada hi vola
i els murs es fan més negres i el sostre es va allunyant.

–Castanyes, bon escalf als dits de la infantesa
quan és alegre l’aire que ens desgavella els rulls
i hom veu en cada cosa una guspira encesa
com saludant una altra guspira als nostres ulls.

Prop meu era aleshores la fada grisa i bella
que en la dissort ens dava llamins i una cançó.
Ja mes cabells són ara cendrosos com els d’ella;
la que jo era manca devora la que só.

I les passades hores, com van tornant-se xiques,
i en les properes, quina foscor, quin fred mortal!–
Agavé té les mans suaus i fredoliques;
planyent-la, sos anells ja són d’un or malalt.

Josep Carner
VII. AGAVÉ Y LAS CASTAÑAS

Tiene Agavé las manos suaves y frioleras.
Recoge las castañas de un fuego de romero
y va sacando cáscaras y come las migajas.
La oscuridad empieza a tientas su camino.

Frutos chisporrotean para hacerla reír.
La llama quiere hablarle, cual piadosa hada.
¡Porque Agavé es tan buena, tan dulce de mirar!
Tiene un blancor muy triste, un poco amarillento,
y empieza en sus cabellos la plata a tiritar.

Las hermanas están casadas; ella sola
vive en la fría casa, cada noche más grande.
Quejosa, atardeciendo, la ventolera vuela,
los muros se oscurecen y el techo va alejando.

–Castañas, buen calor para dedos de niño
cuando es alegre el aire que desbarata rizos
y se ve en cada cosa un chispazo encendido
como a otro saludando alegre en nuestros ojos.

A mi lado se hallaba el hada gris y bella
que en las penas nos daba dulces y una canción.
Ahora son mis cabellos cenizos cual los de ella;
la que yo era falta devora la que soy.

¡Y las pasadas horas, cómo se vuelven chicas,
y en las que están cercanas, qué oscuridad mortal!–
Tiene Agavé las manos suaves y frioleras;
por pena sus sortijas son ya de oro enfermizo.

Josep Carner
(Versión de Pedro Casas Serra)

martes, 27 de enero de 2015

“Els fruits saborosos”, VI. LES FIGUES MATINALS, de Josep Carner

VI. LES FIGUES MATINALS

Neera, aquella vídua benigna i assenyada,
baixa de mica en mica l'escala del jardí;
canten ocells, la font gorgola enamorada,
les fulles parlotegen i alegren el camí.

-En vida de Caropos, quin córrer nit i dia!
Venia, al meu darrera, d'amagatalls al fons;
amb roges llambregades d'amor m'escometia,
i em sacsejava com el vent als branquillons.

Però ja visc tranquil.la, no m'he de turmentar;
s'emplena ma cintura, de no cap braç esclava;
la sotabarba fina que ell sempre masegava,
ara sacsó ja cria del pler de reposar.

Cada dia al jardí me'n vinc de matinet
vora la font, amb figues de les de coll de dama.
I em besa l'aire, sense cap fressa ni cap flama,
i ara prenc una figa, ara prenc un glopet.

Josep Carner
VI. LOS HIGOS MATINALES

Neera, aquella viuda benigna y juiciosa,
baja muy poco a poco la escala del jardín;
cantan aves, la fuente gotea enamorada,
las hojas parlotean y alegran el confín.

-En vida de Caropos, ¡qué correr noche y día!
Venía, tras de mí, al fondo de escondrijos;
con rojas ojeadas de amor me acometía,
y sacudía igual que el viento los ramitos.

Pero ya estoy tranquila, no me he de atormentar;
se llena mi cintura, de ningún brazo esclava;
la papada muy fina que él siempre magullaba,
rollo ahora ya cria de gozo al reposar.

Cada día al jardín me vengo tempranito,
junto a la fuente llevo higos “cuello de dama”.
Y así me besa el aire, sin fragor y sin llama,
y ahora me como un higo, y ahora bebo un sorbito.

Josep Carner
(Versión de Pedro Casas Serra)

lunes, 26 de enero de 2015

“Els fruits saborosos”, V. LES PERES JOVENETES, de Josep Carner

V. LES PERES JOVENETES

¡Ai la petita Ixenia, volumble com l'amor,
que vols que et creguin muda, la boca ben estreta,
i ta mirada xiscla tan fort com l'oreneta
dessota les pestanyes, serrell del teu candor!

Quan obres la finestra, ja tot el món és clar;
l'olor que t'esperava del roserar, tremola;
la llum et pren la cara i pel teu cos rodola
i ta rialla dins un raig de sol se'n va.

I quan el cel és d'or i cada cosa invita
en el camí i el marge i el tros, sobtadament
sents una esgarrifança del goig d'ésser vivent,
l'esguard xipollejant en la llum infinita.

¡Ah si les albes roses i els branquillons d'abril
i el sol de l'ocellada i el riu que s'adelera
poguessin lliberar-te, tu sola, tu primera,
de topar mai el dol, Ixena, més gentil
que les primeres peres que es fan acolorades
llavors que tant s'atarda el sol per la vessant;
les peres jovenetes, penjant extasiadas
de cabre justes, dintre la boca d'un infant!

Josep Carner
V. LAS PERAS JOVENCITAS

¡Ay mi pequeña Igenia, voluble como amor,
que quieres crean muda, la boquita apretada,
y tu mirada chilla fuerte cual golondrina
bajo suaves pestañas, flequillo de candor!

Cuando abres tu ventana, todo el mundo está claro;
olor que te esperaba de rosaleda, tiembla;
la luz toma tu cara, por tu cuerpo resbala,
y tu risa se va en un rayo de sol.

Y cuando el cielo es de oro y cada cosa invita
en la senda y el margen y el campo, repentina
sientes escalofríos del gozo de estar viva,
la vista chapoteando en la luz infinita.

¡Ah si las albas rosas y las ramas de abril
y el ruido de bandadas y el río que desala
pudieran liberarte, tú sola, tú primera,
de encontrar nunca el luto, Igenia, más gentil

que las primeras peras que son coloreadas
cuando tanto se atrasa el sol por la ladera;
las peras jovencitas, colgando extaxiadas
de caber justo, dentro de una boca infantil.

Josep Carner
(Versión de Pedro Casas Serra)

domingo, 25 de enero de 2015

“Els fruits saborosos”, IV. LA POMA ESCOLLIDA, de Josep Carner

IV. LA POMA ESCOLLIDA

Alidé s'ha fet vella i Lamon és vellet,
i, més menuts i blancs, s'estan sempre a la vora.
Ara que són al llit, els besa el solellet.
Plora Alidé; Lamon vol consolar-la i plora.

-Oh petita Alidé, ¿com és que plores tant?
-Oh Lamon, perquè em sé tan vella i tan corbada,
i sempre sec, i envejo les nores treballant,
i quan els néts em vénen em troben tan gelada.

I no et sabria péixer com en el temps florit
ni fondre't l'enyorança dels dies que s'escolen,
i tu vols que t'abrigui i els braços em tremolen
i em parles d'unes coses on m'ha caigut oblit -.

Lamon fa un gran sospir i li diu: -Oh ma vida,
mes peus són balbs i sento que se me'n va la llum,
i et tinc a vora meu com la poma escollida
que es torna groga i vella i encara fa perfum.

Al nostre volt ningú no és dolç amb la vellesa:
el fred ens fa temença, la negra nit horror,
criden els fills, les nores ens parlen amb aspresa.
¿Què hi fa d'anar caient, si ens ne duem l'amor?

Josep Carner
IV. LA MANZANA ESCOGIDA

Alidé se ha hecho vieja y Lamón es viejito,
y, menudos y blancos, están siempre muy juntos.
Ahora que están en cama, los besa el solecito.
Llora Alidé; Lamón quiere animarla y llora.

-Oh pequeña Alidé, ¿cómo es que lloras tanto?
-Oh Lamón, porque sé que estoy vieja y curvada,
y sentada, yo envidio las nueras trabajando,
y cuando vienen nietos me encuentran tan helada.

Y no sabría nutrirte cómo en tiempo florido
ni fundir la añoranza de los días que escurren,
y quieres que te abrigue y los brazos me tiemblan
y me hablas de unas cosas que tengo en el olvido-.

Lamón lanza un suspiro y le dice: -Mi vida,
mis pies están helados y se me va la luz,
y te tengo a mi lado cual manzana escogida
que, vieja y amarilla, todavía da olor.

A nuestro alrededor la vejez nunca es dulce:
el frío nos da miedo, la negra noche horror,
nos gritan nuestros hijos, las nueras nos denuestan.
¿Qué importa irnos cayendo, si llevamos amor?

Josep Carner
(Versión de Pedro Casas Serra)

sábado, 24 de enero de 2015

“Els fruits saborosos”, III. ELS ALBERCOCS I LES PETITES COLLIDORES, de Josep Carner

III. ELS ALBERCOCS I LES PETITES COLLIDORES

Diu Iris a Mirtila :
- Amiga , jo no sé...
¿ Tants d’albercocs li deixes
al vell albercoquer ?

- Oh Iris, prou m’agrada
menjar-ne pels camins
fent festa a la dolcesa
que em raja boca endins.

Però l’hivern arriba,
i vora el foc rabent
sentim a la teulada
ballar teules i vent.

I, bell atzar, la mare,
veient-nos entristits,
i com freguem els nassos
i con bufem els dits,

ens porta, riolera,
quan cau la neu a flocs,
un pot amb confitures
de préssecs o albercocs.

Josdep Carner
III. LOS ALBARICOQUES Y LAS PEQUEÑAS COSECHADORAS

Dice Iris a Mirtila :
- Amiga, yo no sé...
¿Tantos albaricoques
te dejas por coger?

- Oh Iris, bien me gusta
comer por los caminos
gozando la dulzura
que mana boca adentro.

Pero llega el invierno,
y junto al fuego vivo
en el tejado oimos
bailar tejas y viento.

Y, por suerte, la madre,
estando entristecidos,
frotando las narices
y soplando los dedos,

nos trae, muy risueña,
cuando cae la nieve,
botes con confitura
de buen albaricoque.

Josep Carner
(Versión de Pedro Casas Serra)

viernes, 23 de enero de 2015

“Els fruits saborosos”, II. AGLAE I LES TARONGES, de Josep Carner

II. AGLAE I LES TARONGES

Aglae, sota un bell taronger deturada,
al lluny sent les germanes com ocellada al vent.
I ja no va a l'encalç per l'herba i la rosada,
I té la cara pàl·lida d'un gran defalliment.

Ella dansava i reia tot just casada amb Drias,
altiva entre la fressa, joiosa de la llum.
I ja de l'hort s'amaga per les desertes vies
i encara es fa més blanca, perduda entre el perfum.

I arriba a les taronges, i en cull i se n'emporta;
la set, de sols mirar-les, li feia els ulls brillants.
Mossega un fruit i acluca els ulls com una morta
i del cabell afluixen el pes les dues mans.

I Aglae, ja refeta, es bressa en l'esperança;
amb un sospir molt tendre solleva el pit caigut;
ella pogués besar l'infant que ja s'atansa,
batec tan avinent i tan inconegut.

I veu la piadosa taronja que fou bella,
i jeu abandonada del rec vora l'espill.
De la muller la sort li transpareix en ella:
fer-se espremuda i lassa per la frescor del fill.

Josep Carner

II. AGLAÉ Y LAS NARANJAS

Aglaé, bajo un bello naranjo detenida,
escucha a sus hermanas como bandada al viento.
Y ya no va a su alcance por la hierba y rocío,
tiene la cara pálida de desfallecimiento.

Reía y danzaba, al casarse con Drían,
altiva entre el fragor, dichosa de la luz.
En el huerto hoy se esconde por las desiertas vías
y aún se hace más blanca, perdida entre el olor.

Y llega a las naranjas, y cosecha y se lleva;
la sed, sólo mirarlas, le hace brillar los ojos.
Un fruto muerde y cierra los ojos como muerta
y del cabello aflojan el peso las dos manos.

Y Aglaé, ya rehecha, se acuna en la esperanza;
con un tierno suspiro alza el pecho caído;
pudiera ella besar el niño que se acerca,
latido tan a mano y tan desconocido.

Y ve la piadosa naranja que fue bella,
y yace abandonada al borde de la acequia.
De la mujer la suerte se transparenta en ella:
ser exprimida y lasa para frescor del hijo.

Josep Carner
(Vedesión de Pedro Casas Serra)

jueves, 22 de enero de 2015

"Els fruits saborosos", I. COM LES MADUIXES, de Josep Carner

ELS FRUITS SABOROSOS (1906)

I. COM LES MADUIXES

Menja maduixes l'àvia d'abans de Sant Joan;
per més frescor, les vol collides d'un infant.
Per'xò la néta més petita, que és Pandara,
sabeu, la que s'encanta davant d'una claror
i va creixent tranquil·la i en admiració 
i a voltes, cluca d'ulls, aixeca al cel la cara,
ella, que encar no diu paraules ben ardides
i que en barreja en una música els sentits,
                cull ara les maduixes arrupides,
                tintat de rosa el capciró dels dits.
Cada matí l'asseuen, a bell redós del vent,
                              al jaç de maduixeres.
I mira com belluga l'airet ombres lleugeres,
i el cossiró decanta abans que el pensament.
Li plau la corretjola i aquell herbei tan fi,
i creu que el cel s'acaba darrera del jardí.
En va la maduixera son bé de Déu cobria;
en treure les maduixes del receret ombriu,
Pandara s'enrojola, treballa, s'extasia:
si n'ha trobat més d'una, aixeca els ulls i riu.
Pandara sempre ha vist el cel asserenat;
ignora la gropada i el xiscle de les bruixes.
És fe i és vida d'ella la llum de bat a bat.
El món, en meravelles i jocs atrafegat,
és petit i vermell i fresc com les maduixes.

Josep Carner
LOS FRUTOS SABROSOS (1906)

I. COMO LAS FRESAS


Come fresas la abuela de antes de San Juan;
por más frescas, las quiere cogidas por un niño.
De ahí, la nietecita pequeña, que es Pandora,
sabéis, la que se encanta frente a un resplandor
y creciendo tranquila y en plena admiración
con los ojos cerrados, alza al cielo la cara,
ella, que aún no dice palabras atrevidas
y que entremezcla en una música los sentidos,
                coge ahora las fresas encogidas,
                tinta en rosa la punta de los dedos.
Cada día la sientan, resguardada del viento,
                                en el lecho de fresas.
Y mira como el aire mueve sombras ligeras,
y decanta el pesar antes que el pensamiento.
Ama la correhuela y aquel césped tan fino,
cree que el cielo acaba por detrás del jardín.
En vano la fresera su abundancia cubría;
al extraer las fresas del refugio sombrío,
Pandora se enrojece, trabaja, se extasía:
si ha encontrado más de una, los ojos alza y ríe.
Pandora siempre ha visto el cielo aserenado;
ignora la tormenta y el grito de las brujas.
Es su fe y es su vida la luz de par en par.
El mundo, en maravillas y juegos ajetreado,
es pequeño, rojizo, fresco como las fresas.

Josep Carner
(Versión de Pedro Casas Serra)

miércoles, 21 de enero de 2015

Diógenes de Sínope

No dejó nada escrito,
pero cuentan de él
que era pobre y vivía en un tonel,
que a la luz de un candil, buscaba un hombrecito.

Que con muy poco se quedaba ahíto,
que criticaba cruel
gastar mucho oropel
y la costumbre le importaba un pito.

Que Platón le llamó
“Socrates delirante”
y que un día, teniendo a Alejandro delante,

cuando todo su reino le ofreció,
dijo algo, que aún hoy nos asombra:
“Quita, que me haces sombra.”

Pedro Casas Serra

martes, 20 de enero de 2015

Cleobis y Bitón

Estos que te parecen dulcemente dormidos,
Cleobis y Bitón, gemelos en la vida,
hijos son de Cidipe, de Hera sacerdotisa,
que en un carro de bueyes iba al sacro recinto.

Como los animales, iniciado el camino,
retrasaran el paso, sin miedo a la fatiga
se uncieron a la yunta en doble simetría:
45 estadios tiraron del vehículo.

Mirad como relucen sus ojos almendrados,
tal cual los retrató Polimedes de Argos,
con arcaicas sonrisas desde hace tres mil años.

Exhaustos, descansando tendidos en el suelo,
bien merecieron ellos mejor que otros el premio:
tan jóvenes aún, dormir eterno sueño.

Pedro Casas Serra

lunes, 19 de enero de 2015

La Fany y el Lolo

-Vayamos a este sitio que es muy mono,
te enseñaré a bailar que es de buen tono.
Inocente y pueril como una oveja,
no ve la Fany el mal que allí le aqueja.

Y gasta en güisqui el Lolo su tesoro
porque la ingenua pierda su decoro.
Cuando la Fany está ya más que ciega,
a la pista la saca a la refriega.

La abraza entre sus garras como un lobo,
prometiéndose pronto dulce arrobo.
La Fany, hecha una fuente, vierte entera

desde la última copa a la primera.
Y queda el Lolo todo churretoso
mientras la Fany con su virgo hermoso.

Ésta, aunque parecida, no es la historia
de Dafne frente a Apolo, en la memoria.


Pedro Casas Serra

domingo, 18 de enero de 2015

Tisbe y Píramo

Aunque su parentela no quería,
Píramo y Tisbe se han enamorado,
de modo que dejaron concertado
que escaparían juntos ese día.

Al alcanzar la fuente en que han quedado,
vio Tisbe a una leona que bebía
-rojas sus fauces de matar ganado-
y su toca perdió mientras corría.

Pues Píramo al llegar, viendo en el suelo
el paño de su amada tinto y roto,
se mató por matar su desconsuelo.

Volvió Tisbe y hallando junto al velo
tendido y muerto al que era su devoto,
con su daga acabó su triste anhelo.

¿Y cuándo fue ese duelo?
Solo sé que ocurría en Babilonia
antes de ser de Persia una colonia.

Pedro Casas Serra

sábado, 17 de enero de 2015

Eudámidas

-Murió, Eudámidas, ¿sabes?,
dejando a una hija sin dotar
y a una madre anciana.
¡Y además en la ruina!

Pues espera, que viene lo mejor:
pidió, en su testamento, a sus amigos,
para las dos mujeres una ayuda.
¡Que se compadecieran!

Y oye, ¡le hicieron caso!,
cuidaron a la madre hasta su fin
e incluso le pagaron el entierro.

¡Y desposaron a la hija bien!
¿Extraordinario, no?
¡Los hay que tienen suerte!


Pedro Casas Serra

viernes, 16 de enero de 2015

Nefelibata

Acusado de inútil por ocioso,
musitando y contando por lo quedo,
coplista, trovador, bardo o aedo
se mete en cualquier lío por curioso.

A veces cortesano y sentencioso,
otras asustadizo hasta dar miedo,
embobado, abismado y caviloso
mira el mundo de lo alto de un roquedo.

Andábase el poeta por los nimbos
sin acordarse de poner la bata,
abstraido y chupando sus cachimbos

por medir un mal verso, ¡vaya lata!
Como ninguno está él en los limbos,
tan conspícuo y tenaz nefelibata.

Pedro Casas Serra

jueves, 15 de enero de 2015

Ese índico corcel...

Ese índico corcel que cruza el monte,
sin rumbo fijo alcanza su destino,
galopa, blanco rayo, el horizonte,
percute con sus cascos el camino.

Al que siguió las huellas el arconte,
no deja que te acerques, yak divino,
de virginal pureza polizonte,
a su arcádica fuente, peregrino.

De alma tornadiza y silenciosa,
purpúrea crin y asta curvilínea,
que besa con su hocico la broncínea
corteza de la selva misteriosa.

Para celar su frente usa tricornio,
tránsfuga del amor, el unicornio.

Pedro Casas Serra

miércoles, 14 de enero de 2015

Fábula del halcón y el ruiseñor

Para los reyes, aunque sean sabios,
narró en Grecia, Hesíodo, esta historia:
“Un halcón así habló a un ruiseñor,
ave de variopinto cuello, mientras
lo llevaba muy alto entre las nubes
atrapado en sus garras: Infeliz,
¿por qué chillas?, ahora, uno más
poderoso te tiene. Irás donde
te lleve yo, por más bello que trines,
servirás de comida si yo quiero
o te dejaré libre. Loco es quien
osa alzarse a la altura de los fuertes,
de la victoria así se ve privado
y sufre vejaciones y suplicios.”

Y Hesíodo añadió: “A peces, brutos
y aéreas aves toca, unos a otros,
devorarse. Al hombre, hacer justicia.”

Pedro Casas Serra

martes, 13 de enero de 2015

Dibutades

Muchacha de Corinto, Dibutades,
paradigma de amor,
emprendía su amante viaje a Gades
sumiéndola en dolor.

En plenas facultades,
era el joven la imagen del frescor,
mostraba sin pueriles nimiedades
sus formas sin rubor.

A contraluz, la sombra de su amado,
sobre el blanco de un muro,
a lápiz ha pintado.

Y ahora que se ha marchado
hacia un destino oscuro,
la copia de su copia le ha quedado.

Pedro Casas Serra

lunes, 12 de enero de 2015

El oráculo de Delfos

De nada te sirvieron tus ofrendas,
Creso, rey de los lidios, cuando fuiste
al santuario de Delfos, a pedir
respuesta al dios Apolo en tu consulta.

Preguntaste al oráculo qué rey
sería el victorioso, y la Pitia
te contestó: “Si Creso cruza el Alis,
destruido será un gran imperio.”

Leíste mal la recomendación:
el imperio que iba a ser destruido
no era el de Ciro el Grande sino el tuyo.

La voluntad de un dios no puede ser
comprada, amigo Creso, y sus palabras
oscuras son y ambiguas, ¡mala suerte!

Pedro Casas Serra

domingo, 11 de enero de 2015

Las hieródulas

Afrodita tenía, meretricio,
un grupo de mujeres concurrido
que para el que quisiera ser cogido,
ofrecía a buen precio, buen servicio.

No se puede negar el beneficio
de en pío convertir lo maldecido,
hacer de lo prohibido, consentido
y de mal menester, un sacrificio.

No conviene sacar el mal de quicio
ni pensar que juntarse es pervertido
cuando en naturaleza tiene inicio;

que no deja de ser contrasentido
que esté desprestigiado hoy el fornicio
otrora por la diosa bendecido.

Pedro Casas Serra

viernes, 9 de enero de 2015

No diré su nombre

Había el siglo IV antes de Cristo
-Éfeso lo erigió para Artemisa-
Rico templo del que hizo su divisa,
Oro, sándalo y mármol, bien provisto.

Séptima maravilla por lo visto,
Todo él reducido fue a una brisa
Rojiza y humeante, cuando aprisa
Alejandro el Mayor se dijo: existo.

Tenía el incendiario y la gritó
Orgullosa pasión por ganar gloria:
“¡Mi nombre pasará así a la historia!”

En una noche oscura y sin relente
La bella construcción quemó el demente,
La lámpara sagrada le arrojó.

¿A quién se le ocurrió?
Mejor callo, a morir fue sentenciado
Otro aquel que nombrara al desgraciado.

Pedro Casas Serra

jueves, 8 de enero de 2015

Erisicton

¿Recordais a Erisicton
que fue rey de Tesalia,
impío y codicioso
sin límite ni escrúpulos?

Por saquear un bosque
consagrado a Deméter,
resultó castigado
con un hambre fatal.

Para satisfacerla,
vendió todo su reino
y hasta a su propia hija.

Y al no calmarse nunca
su apetito insaciable,
él mismo se comió.

Pedro Casas Serra

miércoles, 7 de enero de 2015

Frontis

Marino que regresas a la patria:
Cuando alcances a ver entre la bruma,
blancas, en Sunion, las columnas del
templo de Poseidón, cree en tu suerte.

Y acuérdate de Frontis, capitán
de la nave en que iba Menelao
a su vuelta de Troya y murió aquí,
y aquí se le enterró en alguna parte.

De todos los posibles, no es mal sitio:
de enebro y salvia le rodea olor
y acompaña el sonido de las olas.

De verdad, que las vistas son magníficas
-dicen que no hay ningunas como éstas-,
aunque desde su casa eran mejores.

Pedro Casas Serra

martes, 6 de enero de 2015

Pigmalión

Era un viejo poeta en su morada
describiendo a la diosa de su amor:
belleza que se entrega sin temor
con dulce arrobamiento en la mirada.

Pero el poeta no tenía nada,
era sólo amasijo de dolor,
árbol que troncha el viento en su rigor,
herida abierta al sol por una espada.

La pluma del poeta, con esmero,
dibujaba los rasgos de su musa
desde su ardiente fe y su desespero,

cuando de forma real, aunque confusa,
sintió de flores un olor primero
y luego el beso de un rozar ligero.

Pedro Casas Serra

lunes, 5 de enero de 2015

Baucis y Filemón

¿Veis esos viejos árboles
junto a esa vieja casa,
que uno de otro delante,
sus ramas entrelazan?

De un tocón milenario
tilo y roble nació,
otrora los ancianos
Baucis y Filemón.

Generosos con todos,
con todos bondadosos,
perduran a la par.

Unidas sus raíces,
a todos nos bendicen
y juntos morirán.

Pedro Casas Serra

domingo, 4 de enero de 2015

Cídipe y Aconcio

Pensando está Aconcio un día
en Cídipe, la beata,
y cómo su amor podría
lograr sin meter la pata.

Aconteció que venía
al templo la mojigata,
de Artemisa, y la seguía
sierva poco literata.

A pies de la analfabeta
hace rodar un membrillo
con un escrito estribillo.

Y la ama por la cateta:
“Por Artemisa lo juro:
A Aconcio mi amor más puro.”

Pedro Casas Serra

sábado, 3 de enero de 2015

Atalante e Hipómene

La corredora Atalanta,
a galán menos veloz,
asesinaba feroz
en menos que un gallo canta.

A Hipómene en la garganta,
no le queda casi voz,
cuando con ritmo precoz,
Atalanta lo adelanta.

Pero el avispado mozo,
para frenar la maroma,
le arroja de oro una poma.

Y así, con inmenso gozo,
ella la manzana toma...
¡y con su pan se lo coma!

Pedro Casas Serra

viernes, 2 de enero de 2015

Endimión

¡Shsss! No le despertéis, es el bello Endimión,
que en la cueva de Latmos, duerme un sueño perenne.
Un día al contemplarlo, seducida, Selene,
le visita de noche para hacerle el amor.

¿Veis cómo resplandece su cara iluminada
por la luz de su amante, que suave le acaricia?
Con tanta juventud, con tan bella sonrisa,
no hay otro como él en el bosque de Caria.

Desnudo entre la paja que forma su camastro,
es tan lindo su cuerpo, es tan pura su tez,
sus labios son tan tersos, tan pequeños sus pies,
tan amplia su prestancia cuando se muestra echado,

que de andar por los montes apacentando ovejas,
Selene le eligió para engendrar estrellas.

Pedro Casas Serra

jueves, 1 de enero de 2015

Los siete sabios de Grecia

En el pronaos del templo que en Delfos tiene Apolo,
había una inscripción en la que figuraban,
de los sabios de Grecia, las frases más famosas:
“Mejor moderación”, Cleóbulo de Lindos.
“De nada con exceso”, Solón, hijo de Atenas.
“No quieras lo imposible”, el de Esparta, Quilón.
“La mayoría, malos”, Bías, nacido en Priene.
“En la confianza el riesgo”, Tales, el de Mileto.
“Escoger el momento”, De Mitilene, Pítaco.
“Se previsor en todo”, el corintio Periandro.
De esta manera, aquellos que iban a rezar
al de los ojos glaucos y los cabellos rubios,
leían los consejos de siete hombre ilustres,
para aprender a obrar el resto de sus días.

Pedro Casas Serra