sábado, 11 de marzo de 2017

“PETIT RETAULE” de Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)

PETIT RETAULE

Sospito que moltes de les nostres famílies
van enriquir-se amb l'estraperlo,
que era un negoci delicat que volia molta feina
i una molt regular quantitat d'escrúpols.
Les idees, aleshores, tenien escassa vigència i quatre axiomes
penjaven el més sant.
La santedat d'aquells temps era molt primmirada.
Animals nerviosos per als qui el silenci i la fosca
eren l'únic amor permès
reptàvem per la vida i a les finestres ocultàvem la vergonya
amb vells papers.
¿Qui podria haver mai oblidat que no són d'or
les valls d'aquest món?
Segurament vora una tassa de malta pensàveu:
¿què hi farem? I així,
com bona part de les famílies del país,
vosaltres tots treballàreu les cretones, els estampats,
les robes florejades, els chintz,
els otomans orientals, i les lonilles ratllades
per a matalassos folrats
-poques vegades les catifes, que el marge comercial
semblava massa arriscat.
D'aquesta manera condecoràrem amablement
salons i estances, els íntims boudoirs,
on renaixia, estrafolari i corsecat,
un retaule ja molt vell. On renaixien també
llepades siluetes de noies gentils
amb fervorosa vocació de poetesses.
Tot plegat la lluita havia destrossat
les elegàncies i calia esterilitzar
la dificultat del fosc amor : els espectacles esportius
visqueren l'edat d'or.
¿Qui hauria reaccionat contra la culpabilitat
de tota alegria festiva
si cada mantell de neu era un luxe immaculat
que no gosàvem desfer en l'obstinació
d'arraulir-nos a l'entorn de la cuina econòmica?
A la ciutat creixien tristos llocs de ball,
músiques desertes on a penes s'aconseguia oblidar
el pes nocturn de les males memòries.
Els parents pobres dels pobles
van tenir una estrebada opulenta amb la farina,
el pa blanc, les fruites, les verdures
i els malmenjats estómacs ciutadans.
Als forats, freus i congosts espiàvem
els somnis trashumants, com qui contempla
el vol indecís d'ocells mai no vistos abans.
La ciutat, cap al centre, era un niu
de captaires i gitanos, de nafres al sol,
nogensmenys les dones elegans
s'arrissaven els cabells a la moda de l'Eix,
i ens plaïa d'allò més adormir-nos
en la seguretat dels perfums materns,
mesurar amb una canya la benzina
al dipòsit del Ford T,
barallar-nos amb coixins
i tirar terra a l'estany dels peixos.
Abans el comerç vivia dels diners dels poderosos,
gent de seny, que el prodigaven
amb la cega generositat del que té
els ronyons ben coberts d'or.
Així torejàrem petites tempestes
des d'una enquirida astúcia -és un dir-
que esmolats els anys ha guanyat molts adeptes.
Avui, tanmateix, un negoci requereix
conquerir de bell nou amples terres,
noves planures, o, per dir-ho molt més clar:
una real democràcia que converteixi
tot el poble en un bo, amatent, dòcil
i escagassat consumidor.
La mort era un acte suprem i quotidià:
per Difunts les tombes s'omplien de geranis
i molts desapareguts eren plorats
en la tebior d'un mal llit encara jove.
Secretes coneixences i amistats secretes
es recollien per al ritu nocturn
de la sintonia amb l'anglesa B.B.C.:
“La campanya del desert, Itàlia, Normandia...”
Aquí, les sotanes també tenien
un cert aire triomfalista.
De tant en tant l'esma altiva i la follia
eren ombres vigoroses de clamor utòpic,
però aquells eren paisatges estàtics,
vegetació decrèpita. Sembla
que encara teníem a flor de pell
el romanticisme de la praxi.

Nosaltres, doblement cadells, volíem
trens vermells per jugar a la sala
i no podíem raonar que,
al cap i a la fi, els paranys de l'escena
són artificis d'autors, disfresses
i horrors de la teoria dramàtica.
Els camps i les gents eren d'una bellesa
amarga i difícil, sense passat,
i la parla del poble, una llengua indòmita
de menestralia, tal com sona.
Col.leccionàvem diminuts segells
de quinze cèntims, amb el Cid Cavaller
i les creus de Lorena, per bastir
un taüt blanc per a la darrera ranera
del mil.lèsim tuberculós que moria
en algun sanatori pirinenc.
D'altres, més humils, plantaven el secret cultiu
del bolet miraculós i celtibèric.
De vegades alguns parents llunyans,
que solien viure a França,
duien una estranya i delicada xocolata,
lluent com vidre, de degustació mitològica.
Més tard, a poc a poc, amb el mestratge
ardu i savi, inexorable, de la vida,
la gent del sud va refer els problemes
més gruixuts que pessigollejaven
el baix ventre català, la hipocresia
de sintaxis i mem+ories d'oblit.
Els indígenes escalaren cúpules
i palaus dòrics, àligues i centurions,
referències que ha malmès el temps
afligit, dieu per oblidar-los.
Per passejar de dia i pel carrer
més valia dur l'ànima blava,
també al cinema. Les places s'ompliren
d'arcs de triomf i columnetes, i algun escultor famós
va revendre a bon preu miralls i escarransides
passions de Narcís -encara hi són.
Es vivia a preu fet, vida de gossos,
que és trista manera de sortir del pas.
Uns pocs lluíem grocs de mimoses
i marbres astutament adquirits
que tranquil.litzàvem amb una filantropia menuda
i partidetes de bridge.
Als petits ens afligia, potser,
l'esquarterament d'una mossa sota
l'ombra gòtica dels monàstics matons de Pedralbes;
per tornassolar realitats
el millor eren les dominicals
esperes d'un dolç llamí de pastisser sarrianenc.
Tot sovint, quan l'aire de l'estiu es feia més xafogós,
l'aspror de la nit ens duia, intactes,
els acords esllanguits de melodies famoses:
Josephine Baker a la Font del Lleó,
o la profètica simfonia: “no volverás,
Lisboa antigua y señorial”
i ens adormíem feliços tot somiant
gildes i dandys, xarols i nacres,
que ens prometien eròtics futurs
de plexiglàs daurat, manguitos de pell.
Els menys melangiosos puntejaven
la sardana o lloaven Natura
en rodolins formals...

Aquest és un petit retaule
dels anys aquells que lentament passen,
és un intent de ferir el temps
i les raons del nostre salvatge desig
per encetar el futur amb paraules noves.
Foren temps de satàniques pompes:
la nostra vida eren expedicions
fracassades, samarretes de llana,
la mà negra, la intimitat del Nadal,
el globus terraqüi, les obnubilacions
de l'infància. Dominacions
i potestats encara custodiaven
la nostra independència.

Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)


PEQUEÑO RETABLO

Sospecho que muchas de nuestras familias
se enriquecieron con el estraperlo,
que era un negocio delicado que requería mucho trabajo
y una muy regular cantidad de escrúpulos.
Las ideas, entonces, tenían escasa vigencia y cuatro axiomas
colgaban al más santo.
La santidad de aquellos tiempos era muy remirada.
Animales nerviosos para los que el silencio y la oscuridad
eran el único amor permitido
reptábamos por la vida y en las ventanas ocultábamos la vergüenza
con viejos papeles.
¿Quién podría haber olvidado nunca que no son de oro
los valles de este mundo?
Seguramente junto a una taza de malta pensabais:
¿qué se puede hacer? Y así,
como buena parte de las familias del país,
todos vosotros trabajasteis las cretonas, los estampados,
las ropas floreadas, los chintz,
los otomanes orientales, y las lonillas rayadas
para forrar colchones
-pocas veces las alfombras, que el margen comercial
parecía demasiado arriesgado.
De este modo condecoramos amablemente
salones y aposentos, los íntimos boudoirs,
donde renacía, estrafalario y ajado,
un retablo ya muy viejo. Donde renacían también
lamidas siluetas de chicas gentiles
con fervorosa vocación de poetisas.
En general la lucha había destrozado
las elegancias y había que esterilizar
la dificultad del oscuro amor : los espectáculos deportivos
vivieron su edad de oro.
¿Quién habría reaccionado contra la culpabilidad
de toda alegría festiva
si cada manto de nieve era un lujo inmaculado
que no osábamos deshacer en la obstinación
de acurrucarnos alrededor de la cocina económica?
En la ciudad crecían tristes locales de baile,
músicas desiertas dónde a penas se conseguía olvidar
el peso nocturo de las malas memorias.
Los parientes pobres de los pueblos
tuvieron un impulso opulento con la harina,
el pan blanco, las frutas, las verduras
y los mal comidos estómagos ciudadanos.
En los agujeros, canales y desfiladeros espiábamos
los sueños trashumantes, como quien contempla
el vuelo indeciso de pájaros nunca vistos antes.
El centro de la ciudad era un nido
de mendigos y gitanos, de llagas al sol,
sin embargo las mujeres elegantes
se hacían la permanente a la moda del Eje,
y nos gustaba mucho dormirnos
en la seguridad de los perfumes maternos,
medir con una caña la gasolina
en el depósito del Ford T,
pelearnos con almohadas
y echar tierra al estanque de los peces.
Antes el comercio vivía del dinero de los poderosos,
gente de juicio, que lo prodigaban
con la ciega generosidad del que tiene
los riñones bien cubiertos de oro.
Así toreamos pequeñas tormentas
desde una enquistada astucia -es un decir-
que afilados los años ha ganado muchos adeptos.
Hoy, aun así, un negocio requiere
conquistar nuevamente anchas tierras,
nuevas llanuras, o, para decirlo mucho más claro:
una real democracia que convierta
todo el pueblo en un bueno, atento, dócil
y exhausto consumidor.
La muerte era un acto supremo y cotidiano:
el Día de Difuntos las tumbas se llenaban de geranios
y muchos desaparecidos eran llorados
en la tibieza de una mala cama todavía joven.
Secretos conocimientos y amistades secretas
se recogían para el rito nocturno
de la sintonía con la inglesa B.B.C.:
“La campaña del desierto, Italia, Normandía...”
Aquí, las sotanas también tenían
un cierto aire triunfalista.
De vez en cuando el ánimo altivo y la locura
eran sombras vigorosas de clamor utópico,
pero aquellos eran paisajes estáticos,
vegetación decrépita. Parece
que todavía teníamos a flor de piel
el romanticismo de la praxis.

Nosotros, doblemente cachorros, queríamos
trenes rojos para jugar en la sala
y no podíamos razonar que,
al fin y al cabo, las trampas de la escena
son artificios de autores, disfraces
y horrores de la teoría dramática.
Los campos y las gentes eran de una belleza
amarga y difícil, sin pasado,
y el habla del pueblo, una lengua indómita
de menestralia, tal como suena.
Coleccionábamos diminutos sellos
de quince céntimos, con el Cid Campeador
y las cruces de Lorena, para construir
un ataúd blanco para el último estertor
del milésimo tuberculoso que moría
en algún sanatorio pirenaico.
Otros, más humildes, plantaban el secreto cultivo
de la seta milagrosa y celtibérica.
A veces algunos parientes lejanos,
que solían vivir en Francia,
traían un extraño y delicado chocolate,
reluciente como vidrio, de degustación mitológica.
Más tarde, despacio, con la maestría
ardua y sabia, inexorable, de la vida,
la gente del sur arregló los problemas
más grandes que cosquilleaban
el bajo vientre catalán, la hipocresía
de sintaxis y memorias de olvido.
Los indígenas escalaron cúpulas
y palacios dóricos, águilas y centuriones,
referencias que ha malogrado el tiempo
afligido, decís para olvidarlos.
Para pasear de día y por la calle
más valía llevar el alma azul,
también en el cine. Las plazas se llenaron
de arcos de triunfo y columnitas, y algún escultor famoso
revendió a buen precio espejos y cicateras
pasiones de Narciso -todavía están.
Se vivía a destajo, vida de perros,
que es triste manera de salir del paso.
Unos pocos lucíamos amarillos de mimosas
y mármoles astutamente adquiridos
que tranquilizábamos con una filantropía menuda
y partiditas de bridge.
A los pequeños nos afligía, quizás,
el descuartizamiento de una moza bajo
la sombra gótica de los monásticos requesones de Pedralbes;
para tornasolar realidades
lo mejor eran las dominicales
esperas de una dulce golosina de pastelero sarrianés.
A menudo, cuando el aire del verano se hacía más bochornoso,
la aspereza de la noche nos traía, intactos,
escuálidos acordes de melodías famosas:
Josephine Baker en la Fuente del León,
o la profética sinfonía: “no volverás,
Lisboa antigua y señorial”
y nos dormíamos felices soñando
gildas y dandys, charoles y nácares,
que nos prometían eróticos futuros
de plexiglás dorado, manguitos de piel.
Los menos melancólicos punteaban
la sardana o alababan Natura
en pareados formales...

Este es un pequeño retablo
de los años aquellos que lentamente pasan,
es un intento de herir el tiempo
y las razones de nuestro salvaje deseo
por comenzar el futuro con palabras nuevas.
Fueron tiempo de satánicas pompas:
nuestra vida eran expediciones
fracasadas, camisetas de lana,
la mano negra, la intimidad de la Navidad,
el globo terráqueo, las obnubilaciones
de la infancia. Dominaciones
y potestades todavía custodiaban
nuestra independencia.

Franscesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

No hay comentarios:

Publicar un comentario