lunes, 11 de agosto de 2014

"Elegia de Vallvidrera", I a IV, de Joan Vinyoli (De "Passeig d'aniversari", 1984)

I

Per què paraules? Aquest blau intens
del mar és prou. Miro la ratlla fixa
de l'horitzó,
                    mar grandiós, i quanta
riquesa guardes, per a qui? Jo no sóc bus
que cerca vells tresors: el que m'atreia,
perles que avans havian estat ulls,
no ho troba algú tot sol, ans calen dos,
amb una sola, neta, lliure, confluent
mirada que es projecti més enllà
de tota perla -sols llavors arriben
“feliços pocs”.
                        No, jo sóc sol, però l'embat
de les onades em conforta. Tot és lluny i prop,
i no s'acaba mai aquest viatge
per les paraules:
                          ja no tinc res més.I

¿Para qué las palabras? Este azul intenso
del mar es suficiente. Miro la raya fija
del horizonte,
                      mar grandioso, ¿cuánta
riqueza guardas, y para quién? Yo no soy buzo
que busca viejos tesoros: el que me atraía,
perlas que antes habían sido ojos,
no lo encuentra nadie solo, sino que hacen falta dos,
con una sola, limpia, libre, confluyente
mirada que se proyecte más allá
de toda perla -sólo entonces llegan
“unos pocos felices”.
                                Sí, yo estoy solo, mas el embate
de las olas me conforta. Todo está lejos y cerca,
y no se acaba nunca este viaje
por las palabras:
                          ya no tengo nada más.


II

Anem ara, en silenci, recobrant
pel riu del temps quiet totes les coses.
Redescobrim els camps: observa la masia,
els ànecs i les oques al bassal,
el safareig a un angle solellós
del pati: roba estesa regalima,
la masovera surt i crida l'aviram,
mentre al bladar transita la recol.lectora,
que escampa al seu redol
bales de palla ben atapeïda,
i va perdent-se en l'aire la fressa del tractor,
que llaura ja el guaret; són els penats
encara vius: es per això que dormen
les bèsties a l'estable i un recolliment
s'estén pertot. Aclucarem els ulls:
se'ns n'obriran uns altres en el somni
que hi veuran més en l'orba obscuritat.II

Vayamos ahora, en silencio, recobrando
por el río del tiempo quieto todas las cosas.
Redescubrimos los campos: observa la masía,
los patos y los gansos en el estanque,
el lavadero en un ángulo soleado
del patio: gotea ropa tendida,
la guardesa sale y llama al averío,
mientras en el trigal transita la recolectora,
que esparce a su alrededor
balas de paja muy prieta,
y se va perdiendo en el aire el ruido del tractor,
que labra ya el barbecho; están aún vivos
los pesares: por eso sé que duermen
los animales en el establo y un recogimiento
se extiende por todas partes. Cerraremos los ojos:
se nos abrirán otros en el sueño
que verán más en la ciega oscuridad.


III

Per què, mot arribat encara sense
projecte de sentit, m'empenys a capbussar-me
dins una aigua profunda a percaçar
l'única perla enmig de tants de nacres
banals, que tingui un orient prou bell
perquè un celest orfebre pugui en l'èter
encastar-la, jugant, en una lleu muntura
de llum que els nostres ulls no veuen?
                                                            Déus,
per a què som sinó per a l'intent
de preparar amb les coses de la terra
una ofrena a vosaltres, que no sou
més, tanmateix, que allò que ens és precari
per donar-nos sentit, certesa i força?

Sí, ja sé prou que el mut submarinista
que va per folga a tot mor ofegat,
però qui cerca peixos impossibles
no esdevindrà madrèpora o rocall,
ans viurà sempre en xarxes invisibles.III

¿Por qué, palabra llegada aún sin
proyecto de sentido, me empujas a zambullirme
en aguas profundas para perseguir
la única perla entre tanto nácar
banal, que tenga un oriente lo bastante bello
para que un orfebre celeste pueda engastarla
en el éter, jugando, en una leve montura
de luz que nuestros ojos no ven?
                                                  Dioses,
¿para qué existimos sino para el intento
de preparar con las cosas de la tierra
una ofrenda para vosotros, que, aún así,
no sois más que aquello que nos es precario
para darnos sentido, certeza y fuerza?

Sí, bastante sé ya que el mudo submarinista
que va a todas por broma muere ahogado,
pero quien busca peces imposibles
no se transformará en madrépora o rocalla,
sino que vivirá siempre en redes invisibles.


IV

Ara puc dir: sóc a la font i bec,
i bec fins a morir-me
de set de voler més no saben què,
que és així com no es mor
en veritat del tot: vivint en la fretura
d'alguna cosa sempre.
                                  Sense
fretura, què seria de nosaltres,
aquets a qui fou dat el privilegi
de la santa follia de ser càntic,
vent desfermat, incendi
que es destrueix a si mateix, mentre salvades
queden les coses que tocà i més pures.
Oh, il.luminats! La nostra
comesa humil: obrir del tot orelles
al primigeni cant
                            i declinar.IV

Ahora puedo decir: estoy en la fuente y bebo,
y bebo hasta morirme
de sed de querer más sin saber qué,
que es así como uno no se muere
en verdad del todo: viviendo en la carencia
de algo siempre.
                          Sin
carencia, qué sería de nosotros,
a quienes fue concedido el privilegio
de la santa locura de ser cántico,
viento desatado, incendio
que se destruye a si mismo, mientras quedan
salvadas y más puras las cosas que tocó.
¡Oh, iluminados! Nuestro
humilde cometido: abrir las orejas del todo
al primigenio canto
                              y declinar.


JOAN VINYOLI(De "Passeig d'aniversari", 1984)
(Versión de Pedro Casas Serra

No hay comentarios:

Publicar un comentario