jueves, 10 de noviembre de 2016

“AUCA” de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Imitació del foc, 1938)

AUCA

A Gafim

Retorno a les festes llunyanes
quan la muralla de ponent
plena d'estàtues blanques sobre el mar
incendia la catedral amb palmeres polsoses
i pedres dins el xarol, diumenge de la Portella,
la primera vegada, cosins, amb marineras blaves.
Mira com es tanquen els vidres i dins la cambra la tarda,
la tarda es clou, la tarda damunt d'un llit d'agost, pots mirar-ho
des de qualsevol magraner;
sorprèn els racons del jardí i sabràs el secret de les vànoves,
dels sillons amb roba de llengos antiga, de les columnes entorcillades!
Vés al jardí, al costat de la marededeueta,
del safareig cansat de bressar les mateixes fulles,
hi ha les finestres que tenen el record del suïcida
i del boig que el va veure penjat i perdia la boca rient-se'n
amb els ulls tacats amb ombres com botons,
com els botons grocs de les margarides de la feixina,
a la Riera, més avall del Pont de Sant Pere,
on la Muralla no té canons sobre la Plana.
Jo n'hi he posats i enfonsaré els vaixells del Port.
Els peixos es mengen el Jaume I davant la Farola.
El Pare Vidal, endolat, s'ho mira desde la Riba.
El Pare Vidal Taüt crida els cuirassats anglesos.
Jaume I, t'ho dic, torna a sortir vestit de blanc,
i jo et faré portar sobre una tauleta d'eben
a la sala de rebre de can Robert Massanet,
i passaràs per l'entrada amb capitells jònics i pluja,
-una casa de senyors, una casa bona, amb criades;
estaràs dins una botella verda de vi de Binissalem,
Rei jaume I amb un matalàs d'arena!
El rei Jaume I amb un llençol de pols grisa
entra per la Llotja! Boters, atureu els martells,
canteu la cançó de Carmen Flors al Líric.
Ara passa el Jaume I pel carrer de la Mar.
…...............................................................Quadreu-vos,
carrabiners, saludeu el Capità amb la pistola!
Capità, a la glorieta, dispara sobre la multitud,
com si fossis el Polvorí que va esclatar amb el tro més gran de la terra
(no n'han sentit mai de més fort ni aquí ni fora Mallorca;
totes les vinyes s'aturaren i el vent es cenyia a les soques,
els pits de les noies fremien llur defensa blana,
i el Seminari masturba si Virgili les solituds
torna la lira renglera de canyes, xiulets i bellveures,
cossiols de clavells al terrat i l'estampa més grassa).
Darrera la persiana sé el moment del cos al mirall
i espio el munt de la roba vora la flassada blanca.
Vaixell, trenca els arcs, els quioscs, les lleones.
El passeig està fart de mirades
i encara no ha après el peu ni la cuixa sota la falda.
Si vas a la Rambla, vaixell, trenca el verd de les Caputxines.
Llança el teu fum sobre la mòmia de sor Tomasa.
-Sor Tomasa, que balla amb el cardenal Despuig vestit de diable.-
Sor Tomaseta, el vaixell vol tirar-vos dins un pou;
arri, cavallet, camina, vola per la carretera,
menja la coca de mel dins la maneta de l'àngel.
Portes la santa que sap com repiquen les campanes.
La nit es posa a vetllar dins els ullets de ma mare.
Ma mare, fadrina, canta al carrer de l'Om i broda.
Tambor, tamboret, tambor, broda, broda per la noça,
la noça demà passat, només amb una galera,
i tots a peu i després els tarongerars de Sóller.
És un braç inacabable a la teva quilla negra.
Rellotge, calla i no diguis que l'infant s'acosta.
Serà espasa i trencarà totes les cadenes;
les grises rengleres d'arbres li ensenyaran arts de bruixes;
el seu cap serà penjat a la Porta Pintada
i el guardaran a la ni, perquè no parli.

Barcelona, febrer 1935.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel ( Imitació del foc, 1938)


AUCA

A Gafim

Retorno a las fiestas lejanas
cuando el muro de poniente
lleno de estatuas blancas sobre el mar
incendia la catedral con palmeras polvorientas
y piedras en el charol, domingo de la Portella,
la primera vez, primos, con marineras azules.
Mira cómo se cierran los cristales y en la estancia la tarde,
la tarde termina, la tarde sobre un lecho de agosto, puedes verlo
desde cualquier granado;
¡sorprende los rincones del jardín y conocerás el secreto de los cobertores,
de los sillones con tela de lienzo antigua, de las columnas retorcidas!
Ve al jardín, al lado de la virgencita,
del lavadero cansado de acunar las mismas hojas,
están las ventanas que tienen el recuerdo del suicida
y del loco que lo vio colgado y se desgañitaba riéndose
con ojos manchados con sombras como botones,
como botones amarillos de margaritas de fajina,
en la Riera, por debajo del Puente de Sant Pedro,
donde la Muralla no tiene cañones que apunten sobre la Plana.
Yo los he puesto y hundiré los barcos del Puerto.
Los peces se comen a Jaime I frente a la Farola.
El Padre Vidal, enlutado, lo mira desde la Riba.
El Padre Vidal Taüt llama a los acorazados ingleses.
Jaime I, te digo, sal otra vez vestido de blanco,
y te haré llevar sobre una mesita de ébano
al recibidor de casa de Roberto Massanet,
y pasarás por la entrada con capiteles jónicos y lluvia,
-una casa de señores, una casa buena, con criadas;
irás dentro de una botella verde de vino de Binissalem,
¡El rey Jaime I con un colchón de arena!
¡El rey Jaume I con una sábana de polvo gris
entra por la Lonja! Calafates, detened los martillos,
cantad la canción de Carmen Flores en el Lírico.
Ahora pasa Jaume I por la calle del Mar.
…...............................................................!!Cuadraos,
carrabineros, presentad armas al Capitán!
Capitán, en la glorieta, dispara sobre la multitud,
como si fueses el Polvorín que estalló con el mayor trueno de la tierra
(nunca se había oído más fuerte ni aquí ni fuera de Mallorca;
todas las vides se detuvieron y el viento se ceñía a las cepas,
los pechos de las chicas estremecían su blandas defensas,
y el Seminario masturbaba con Virgilio las soledades
vuelve la lira hilera de cañas, habas y pinillos,
cacitos de claveles en la azotea y la estampa más grande).
Detrás de la persiana sé el momento del cuerpo en el espejo
y espio el montón de ropa junto a la blanca manta.
Barco, rompe los arcos, los quioscos, las leonas.
El paseo está harto de miradas
y todavía no ha aprendido el pie ni el muslo bajo la falda.
Barco, si vas a la Rambla, rompe el verde de las Capuchinas.
Lanza tu humo sobre la momia de sor Tomasa.
-Sor Tomasa, que baila con el cardenal Despuig vestido de diablo.-
Sor Tomasita, el barco os quiere tirar dentro de un pozo;
arri, caballito, anda, vuela por la carretera,
come coca de miel en la manita del ángel.
Llevas a la santa que sabe como repican las campanas.
La noche se pone a velar en los ojitos de mi madre.
Mi madre, soltera, canta en la calle del Olmo y borda.
Tambor, taborcillo, tambor, borda, borda para la boda,
la boda de pasado mañana, sólo con una galera,
y todos a pie pasados los naranjales de Sóller.
Hay un brazo inacabable en tu quilla negra.
Reloj, calla y no digas que el niño se acerca.
Será espada y romperá todas las cadenas;
las hileras grises de árboles le enseñarán artes de brujería;
su cabeza será colgada en la Puerta Pintada
y la vigilarán por la noche, para que no hable.

Barcelona, febrero 1935.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel
(Versión de Pedro Casas Serra)

No hay comentarios:

Publicar un comentario