miércoles, 9 de julio de 2014

"Llibre d'amic" (cita) de Joan Vinyoli

Cantaven los aucells l'alba,
e despertà's l'amic, qui és l'alba;
e los aucells feniren llur cant,
e l'amic morí per l'amat, en l'alba.
LLULL, Llibre d'amic e amat, 25


Cantaban los pájaros el amanecer,
y despertose el amigo, que es el amanecer;
y los pájaros terminaron su canto,
y el amigo murió por el amado, en el amanecer.
LLULL, Libro de amigo y amado, 25

No hay comentarios:

Publicar un comentario