domingo, 14 de mayo de 2017

"CERTESES" de Eduard Sanahuja (Mirador, 1983)

CERTESES

Què és la veritat?
Qui sap si tu, tal volta tu,
o també tu. Potser ningú.”
SALVADOR ESPRIU

I

La pedra o la pedrera, o és el càntic
inacabat dels ossos de les bèsties?
Digues el que jo crec: paraula justa
dins un espai exacte que l'estima.

II

Campanades sonant. La boca prova
el gust terrós i fosc de l'infinit.
Fora, al carrer, llàgrimes tanquen caixes
i una humitat atapeeix destins.
Al món d'aquí, sense trucar a la porta,
corren molts dits oferint-se a la veu.
No sé què faig vivint en tantes cases.
No sé qui sóc, p'ro em trobo a tot arreu.

III

Heu vingut i vindreu a lluitar en aquest circ,
i vindreu i vindreu fins al darrer moment,
quan el somni de l'ull sigui un somni impossible.
Sereu
molt més que el meu pronom i que el meu mirador,
malgrat que sigui jo el qui es taqui amb la tinta
i carregui amb el cor de l'espectacle pur.
Aquí em teniu.
Preneu.
A mi ja em falta temps
i em sobra malaltia.
Preneu.
Sóc dòcil i amorós com poquíssimes feres.

Eduard Sanahuja (Mirador, 1983)


CERTEZAS

Qué es la verdad?
Quién sabe si tú, tal vez tú,
o también tú. Quizás nadie.”
SALVADOR ESPRIU

I

¿La piedra o la cantera, o es el cántico
inconcluso de huesos de las bestias?
Di lo que creo yo: palabra justa
en un espacio exacto que la aprecia.

II

Campanadas sonando. Y la boca comprueba
el terroso y oscuro sabor del infinito.
Fuera, en la calle, lágrimas cierran cajas
y apretuja destinos la humedad.
En el mundo de aquí, sin llamar a la puerta,
corren múltiples dedos brindándose a la voz.
No sé qué hago viviendo en tantas casas.
No sé quién soy, pero me encuentro en todo.

III

Vendréis y habéis venido a luchar este circo,
y vendréis y vendréis hasta el último instante,
cuando el sueño del ojo sea un sueño imposible.
Seréis
más aún que mi pronombre y que mi mirador,
pese a que sea yo quien se manche de tinta
y cargue el corazón del espectáculo.
Tenedme aquí.
Tomad.
A mí me falta tiempo
y sobra enfermedad.
Tomad.
Soy dócil y amoroso cual poquísimas fieras.

Eduard Sanahuja
(Versión de Pedro Casas Serra)

No hay comentarios:

Publicar un comentario