jueves, 22 de junio de 2017

"TEORIA AMB EL BES" de Eduard Sanahuja (El llançador d'espases, 2013)

De El llançador d'espases (El lanzador de cuchillos), 2013:


TEORIA AMB EL BES

Mira.
Tot això que ara veus,
la granota de les Seychelles,
el lèmur que s'espanta quan es belluga l'aire,
els lliris entre cards,
les mangostes esveltes,
la rosa del desert cruixint sota la sorra,
tota aquesta bellesa
no l'ha fet pas l'amor.
L'amor ha arribat tard a l'univers.
És un invent recent dels homes i les dones,
una substància poc comuna
que projectem en va.
Els universos besen malament,
i per això la vida
és la germana tonta de la mort.
L'amor no esdevindrà llevat dels astres
ni saciarà la set de les pastures.
No obstant això, els humans es besen
i alguns són virtuosos
dels besos gota a gota.
Sé prou bé què és el bes,
el darrer estadi evolutiu del mos,
un intent de negar
la crueltat voraç de les mandíbules,
un intent d'oblidar
que les boques es moren.
Mira'm.
Et demano queem besis.
El bes no ens salvarà,
però ens identifica.

Eduard Sanahuja (El llançador d'espases, 2013)


TEORÍA CON EL BESO

Mira.
Todo esto que ahora ves,
la rana de las Seychelles,
el lémur que se asusta cuando se mueve el aire,
los lirios entre cardos,
las esbeltas mangostas,
la rosa del desierto crujiendo bajo la arena,
toda esta belleza
no la ha hecho el amor.
El amor ha llegado tarde al universo.
Es un invento reciente de los hombres y las mujeres,
una sustancia poco común
que proyectamos en vano.
Los universos besan mal,
y por eso la vida
es la hermana tonta de la muerte.
El amor no ocurrirá salvo los astros
ni saciarà la sed de los pastos.
No obstante, los humanos se besan
y algunos son virtuosos
de los besos gota a gota.
Sé bien lo que es el beso,
el último estadio evolutivo del mordisco,
un intento de negar
la crueldad voraz de las mandíbulas,
un intento de olvidar
que las bocas se mueren.
Mírame.
Te pido que me beses.
El beso no nos salvará,
pero nos identifica.

Eduard Sanahuja
(Versión de Pedro Casas Serra)

No hay comentarios:

Publicar un comentario