jueves, 23 de marzo de 2017

“MAGNOLIER A HAMMERSMITH” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

MAGNOLIER A HAMMERSMITH

¿Què importa que aquí tot siguin parets esfondrades,
llaunes, taulons vells, signes i cendres d'una pols efímera?
Tot aquell que hi passa només veu aquest magnolier magnífic:
que embaluma l'aire blavenc d'un carrer sense sortida:
rebel entre runes, dreçat amb l'orgull altiu del jovençà.
Banyem-nos aquí, en aquesta fragància ufana que reneix,
lànguida i impertorbable, enmig del paisatge derelicte.
Submergim-nos en aquesta esplendor que ens crida
com fumerol de primavera serpentejant, lent i dens,
en el cel humit, rogenc pel capvespre.
Solacem-nos sota aquest esclat solitari del carrer,
sota l'abril esponerós que hi floreix, blanc, sobtat, tímid
-xifra mateixa de la imatge tenaç i bellíssima de la vida.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


MAGNOLIO EN HAMMERSMITH

¿Qué importa que aquí todo sean paredes derrumbadas,
latas, tablones viejos, signos y cenizas de un polvo efímero?
Todo aquel que pasa sólo ve este magnífico magnolio:
que embalsama el aire azulado de una calle sin salida:
rebelde entre escombros, erguido con el orgullo altivo del recién casado.
Bañémonos aquí, en esta fragancia ufana que renace,
lánguida y imperturbable, en medio del paisaje derelicto.
Sumerjámonos en este esplendor que nos llama
como humareda de primavera serpenteante, lento y denso,
en el cielo húmedo, cobrizo por el atardecer.
Solacémonos bajo este estallido solitario de la calle,
bajo un abril ufano que florece, blanco, repentino, tímido
-señal misma de la imagen tenaz y bellísima de la vida.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

miércoles, 22 de marzo de 2017

“EPÍSTOLA PER UNES NOCES” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

EPÍSTOLA PER UNES NOCES

Aquesta carta, que haurà d'ésser llegida,
no és de debò per ara, que és per més tard,
per al dia incert quan despertem a l'alba
perquè el son i el somni que descansa el cos
no pot seguir descansan-nos de la vida.
Vull que llavors recordem, dolç per l'enyor,
l'encontre -juguesca oculta del destí-,
els dubtes, la perplexitat, la sorpresa,
el voler i l'atzar que ens han dut aquí.
Vull que llavors recordem, amb un somrís,
les petiteses on la felicitat
s'atarda com un gat dròpol a la falda:
la tendressa en els menjars i els alcohols,
els llibres, amics, espectacles que no
sempre és fàcil d'estimar i de compartir.
Vull que aleshores recordem, sense esforç,
el que hem anat aprenent, com infants, dia
a dia: la placidesa de l'abraçada,
la seducció dels mots i el confort callat
d'anar creixent en uns temps que són els nostres
perquè hem volgut acceptar-ne les tristeses,
les passions, l'espai fosc i el lent oreig
càlid del repte amable de viure junts.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


EPÍSTOLA PARA UNA BODA

Esta carta, que tendrá que ser leída,
no es verdaderamente para ahora, sino para después,
para el día incierto en que despertemos al alba
puesto que el sueño y el ensueño que descansa el cuerpo
no puede seguir descansándonos de la vida.
Quiero que entonces recordemos, dulce por la añoranza,
el encuentro -apuesta oculta del destino-,
las dudas, la perplejidad, la sorpresa,
el deseo y el azar que nos han traido aquí.
Quiero que entonces recordemos, con una sonrisa,
las pequeñeces donde la felicidad
se retrasa como un gato haragán en el regazo:
la ternura en las comidas y los alcoholes,
los libros, amigos, espectáculos que
no siempre es fácil amar y compartir.
Quiero que entonces recordemos, sin esfuerzo,
lo que hemos ido aprendiendo, como niños, día
a día: la placidez del abrazo,
la seducción de las palabras y el confort callado
de ir creciendo en unos tiempos que son los nuestros
porque hemos querido aceptar las tristezas,
las pasiones, el espacio oscuro y el lento oreo
cálido del reto amable de vivir juntos.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

martes, 21 de marzo de 2017

“PAISATGE” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

PAISATGE

Si mai heu pensat que sols hi ha honor
en l'orb destí de la sufrença,
contempleu-los: infants extasiats que xipollegen
vora mar tot alçant castells en les onades
que s'esllavissen entre els dits.
I, més enllà, bressat pels jocs de l'ombra,
el pescador assegut amb mig meló d'or
i el vi grogós que ha refredat entre les roques.
I, part d'aquí, aquests amants ardits,
encesos, cobejosos per la cremor del sol,
pel desig que els arbora d'una joia fugissera.
I, ran la platja, els cans que s'empaiten
juganers i enfollits de corredisses,
llamps esquius de sol i sorra
sota el foc immòbil del migdia.
I encara, al fons de tot, sota l'arbreda,
vora el got escumós que es vessa
tacant aquests papers, vosaltres mateixos,
incrèduls, miseriosos, potser escèptics,
gaudint amb mi d'aquest excés de vida.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


PAISAJE

Si alguna vez habéis pensado que sólo hay honor
en el ciego destino del sufrimiento,
contempladlos: niños extasiados que chapotean
en la orilla del mar levantando castillos en las olas
que se desmoronan entre los dedos.
Y, más allá, acunado por los juegos de la sombra,
el pescador sentado con medio melón de oro
y el vino amarillento que ha enfriado entre las rocas.
Y, más aquí, estos audaces amantes,
encendidos, codiciosos por el ardor del sol,
por el deseo que los inflama de una alegría huidiza.
Y, en la playa, los perros que se persiguen
juguetones y enloquecidos de carrerillas,
esquivos rayos de sol y arena
bajo el fuego inmóvil del mediodía.
Y todavía, al fondo de todo, bajo la arboleda,
junto al vaso espumoso que se derrama
manchando estos papeles, vosotros mismos,
incrédulos, miserables, quizás escépticos,
disfrutando conmigo de este exceso de vida.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

lunes, 20 de marzo de 2017

“POÈTICA” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

POÈTICA

Assedegat d'amor i del plaer del desig
encetà mil camins que havia cregut revolts
de viaranys obscurs. Traí el seu passat
i potser alguns amics però servà, covard i pur,
els sentiments callats de qui es creu sense enemics.
Desesmat, acceptà càrrecs fàcils, la grisor
moderada, els vicis induïts pels alcohols.
S'arraulí ben de gust en qualsevol llit desfet
per la sola tebior fugissera d'una nit.
Ha deixat pensaments i fragments interromputs
d'escrits i dietaris d'interès força dubtós,
La casa, malvenuda, us costaria trobar-la:
al jardí abandonat hi creix la brossa altre cop.
El seu màxim orgull, una bona biblioteca,
fa anys fou subhastada i s'esbarrià pertot.
Mai no hauria pensat que el seu record
pogués arribar a escampar-se tant.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


POÉTICA

Sediento de amor y del placer del deseo
comenzó mil caminos que había creído curvas
de veredas oscuras. Traicionó su pasado
y quizás algunos amigos pero guardó, cobarde y puro,
los sentimientos callados de quien se cree sin enemigos.
Desalentado, aceptó cargos fáciles, lo moderadamente
gris, los vicios inducidos por el alcohol.
Se acurrucó muy a gusto en cualquier cama deshecha
por la sola tibieza huidiza de una noche.
Ha dejado pensamientos y fragmentos interrumpidos
de escritos y dietarios de interés bastante dudoso,
La casa, malvendida, os costaría encontrarla:
en el jardín abandonado crece la maleza de nuevo.
Su máximo orgullo, una buena biblioteca,
fue subastada hace años y se dispersó por doquier.
Nunca hubiera pensado que su recuerdo
pudiera llegar a esparcirse tanto.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

domingo, 19 de marzo de 2017

“GOSSOS” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

GOSSOS

Mireu-los: són una colla de gossos rònecs
acostumats a envair, a fonyar jardins.
Freds, desvergonyits, res no els detura
-ni aquest grup de poetes que malda també,
per donar sentit a la vergonya de la vida.
Coixos, orbs, nafrats de paparres,
encara ensumen amb llur fúria esmorteïda
la gossa vella que habita aquest jardí.
I això, que ens importuna, ens els acosta:
animals impúdics, fidels, envilits,
que, com nosaltres, assetgen, furients o defallits,
la quimera de l'amor: un poder suprem
que, anorreant-los, els pugui redimir.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


PERROS

Miradlos: son una pandilla de perros sarnosos
acostumbrados a invadir, a hollar jardines.
Fríos, desvergonzados, nada los detiene
-ni este grupo de poetas que también se afana,
para dar sentido a la vergüenza de la vida.
Cojos, ciegos, llagados por las garrapatas,
todavía husmean con su furia amortiguada
a la perra vieja que habita este jardín.
Y esto, que nos importuna, nos los acerca:
animales impúdicos, fieles, envilecidos,
que, como nosotros, asedian, furiosos o desfallecidos,
la quimera del amor: un poder supremo
que, aniquilándolos, los pueda redimir.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

sábado, 18 de marzo de 2017

“UN DIA COM AQUEST” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

UN DIA COM AQUEST

Fa hores que volta amunt i avall
engabiat a la pròpia cambra.
Voldria saber amb quines paraules
poder escriure aquell record,
però li costa tant trobar-les
que duu esquinçats un munt de fulls.
Ara s'atura arran de la finestra
i encén un cigarret.
És estiu, la tarda és xafogosa
i li arriba l'aldarull i els xiscles del carrer.
Potser fou un dia com aquest
que començà allò que l'ha dut
on ara es troba: a una cambra sola.
Potser fou un dia com aquest
que començà allò que el manté
pertorbadorament viu: el seu record.
Fins les olors semblen les mateixes.
I torna a seure i a lluitar amb les paraules
i és gairebé com si la tingués al costat,
com si la sentís riure entre els llençols.
I a mesura que escriu i la recobra
sap que la tarda s'esllavissa,
que aquest dia i aquell,
quan acabi la nit que ara s'inicia,
tindran una mateixa fi, inexorable.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


UN DÍA COMO ESTE

Hace horas que da vueltas arriba y abajo
enjaulado en su propia habitación.
Querría saber con qué palabras
poder escribir aquel recuerdo,
pero le cuesta tanto encontrarlas
que lleva rotas un montón de hojas.
Ahora se para junto a la ventana
y enciende un cigarrillo.
Es verano, la tarde es bochornosa
y le llega el alboroto y los chillidos de la calle.
Quizás fue un día como este
cuando empezó lo que lo ha llevado
donde ahora se encuentra: en una habitación solitaria.
Quizás fue un día como este
cuando empezó lo que lo mantiene
perturbadoramente vivo: su recuerdo.
Hasta los olores parecen los mismos.
Y vuelve a sentarse y a luchar con las palabras
y es casi como si la tuviera a su lado,
como si la oyera reír entre las sábanas.
Y a medida que escribe y la recobra
sabe que la tarde se desmorona,
que este día y aquel,
cuando acabe la noche que ahora se inicia,
tendrán un mismo fin, inexorable.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

viernes, 17 de marzo de 2017

“TRIOMF DEL PRESENT” de Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)

TRIOMF DEL PRESENT

Després de tants d'anys, de tant de temps,
han tornat a cercar-se en aquesta ciutat
plena de records gairebé oblidats.
Han tornat a cercar-se sense saber per què,
delerosos de reviure la joia
d'uns anys fatalment perduts.
I en aquesta cambra, vulgar en tot,
d'antuvi amb reserva, meravellats després,
han tornat a descobrir allò
que creien ofegat pel seny impúdic.
Ja res no els importa.
Han romàs tancats, closes les persianes,
vivint a deshora, menjant de nits,
com si, de debò, s'acabessin de conèixer.
I mentre riuen i s'estimen
van gravant, amb el foc de l'amor
que de nou els ha lligat, cegament,
a despit del curs fatal del temps
-a despit de la por i de l'experiència-,
aquest triomf exuberant del present,
un goig que ja mai més no podrà exhaurir-se.

Francesc Parcerisas (L'edat d'or, 1983)


TRIUNFO DEL PRESENTE

Después de tantos años, de tanto tiempo,
han vuelto a buscarse en esta ciudad
llena de recuerdos casi olvidados.
Han vuelto a buscarse sin saber por qué,
deseosos de revivir la alegría
de unos años fatalmente perdidos.
Y en esta habitación, vulgar en todo,
primero con reserva, maravillados luego,
han vuelto a descubrir aquello
que creían ahogado por la cordura impúdica.
Ya nada les importa.
Han permanecido encerrados, echadas las persianas,
viviendo a deshora, comiendo de noche,
como si, de verdad, se acabaran de conocer.
Y mientras ríen y se aman
van grabando, con el fuego del amor
que de nuevo los ha atado, ciegamente,
a despecho del curso fatal del tiempo
-a despecho del miedo y de la experiencia-,
este triunfo exuberante del presente,
un gozo que ya nunca más podrá agotarse.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

jueves, 16 de marzo de 2017

“VIII” de Francesc Parcerisas (Dues suites, 1976)

VIII

…...No et giris.
…...Escolta.
…...¿No sents el vent?
…...Escolta.
Desesperança, amiga vella,
¿què ens vols vendre, ara,
quan ja erem capaços d'oblidar
que el costum de dos al llit
també és fàcil de perdre?
…...¿Quina mercaderia oculta baladreges?
…...¿sents el temps?
…...¿sents com creix,
…...a peu de pluja, i sol,
…...l'amor?
¿Hem d'acceptar els troncs a les platges,
els vells arbres i el branquilló jove i tendre,
la biga mestra de la llar i la tija del mol.lusc
com la covardia en vell costum?
…...Escolta.
…...¿Sents com passa el temps?
…...No et giris.
…...Escolta, escolta.
Digueu-me: ¿No hi ha companyia
i sols espera? ¿No hi ha possessió,
només absència? ¿Només en la traïció
descubrim l'amic perdut per sempre?
…...¿No sents la veu
…...(la teva pròpia veu)?
Sols l'amor malconeix els seus límits.

Francesc Parcerisas (Dues suites, 1976)


VIII

…...No te gires.
…...Escucha.
…...¿No oyes el viento?
…...Escucha.
Desesperanza, vieja amiga,
¿qué quieres vendernos, ahora,
cuando ya eramos capaces de olvidar
que la costumbre de ser dos en la cama
también es fácil de perder?
…...¿Qué oculta mercancía pregonas?
…...¿oyes el tiempo?
…...¿oyes como crece,
…...bajo la lluvia, y solo,
…...el amor?
¿Tenemos que aceptar los troncos en las playas,
los viejos árboles y la ramita joven y tierna,
la viga maestra del hogar y el tallo del molusco
como la cobardía en antigua costumbre?
…...Escucha.
…...¿Oyes como pasa el tiempo?
…...No te gires.
…...Escucha, escucha.
Decidme: ¿No hay compañía
y sólo espera? ¿No hay posesión,
sólo ausencia? ¿Sólo en la traición
descubrimos al amigo perdido para siempre jamás?
…...¿No oyes la voz
…...(tu propia voz)?
Sólo el amor desconoce sus límites.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

miércoles, 15 de marzo de 2017

“OÙ SONT, OÙ SONT...” de Francesc Parcerisas (Latituds dels cavalls, 1974)

OÙ SONT, OÙ SONT...

….el raspallet de les dents
….el membre erecte
….treure's les sabates
….orinar
….plegar la roba
….col.locar un condó

où sont, où sont?
Où sont les neiges d'antan?

¿On són aquelles esperes íntimes
del remordiment adolescent,
aquella prima tremolor de la veu
anunciant un silenci massa alt per cap paraula?

¿On aquells orgulls en què hauriem volgut
confrontar experiències,
morir joves,
recórrer oceans,
temptar tot suïcidi amb mirar secret...?

¿On és l'ombrívola cambra amb llibres i poemes,
fruites seques,
frígola, ginesta, romaní,
restes d'esmozars,
on fer l'amor a mitja tarda?

¿On sou esllanguiments, fretures, insomnis,
on sou amics a qui contava
el goig i el gaudi,
les fantàstiques expedicions del cor?

¡Ah!paradigmes i experiències,
raciocinis i fama corrompuda,
¡com odio aquesta callada superioritat,
aquesta amarga dolçor que ens ultratja!

¡Ah! vergonya d'adonar-se, massa tard,
que l'edat adulta fou haver descobert
el redós on jugar amb hipocresies,
on jurar en fals sense greus penediments...

Francesc Parcerisas (Latituds dels cavalls, 1974)


OÙ SONT, OÙ SONT...

….el cepillito de dientes
….el miembro erecto
….sacarse los zapatos
….orinar
….doblar la ropa
….colocar un condón

où sont, où sont?
Où sont las neiges de antan?

¿Dónde están aquellas esperas íntimas
del remordimiento adolescente,
aquel fino temblor de la voz
anunciando un silencio demasiado alto por ninguna palabra?

¿Donde aquellos orgullos en qué habríamos querido
confrontar experiencias,
morir jóvenes,
recorrer océanos,
tentar todo suicidio con mirar secreto...?

¿Dónde está la sombreada habitación con libros y poemas,
frutas secas,
tomillo, retama, romero,
restos de desayunos,
donde hacer el amor a media tarde?

¿Dónde estáis languidecimientos, ansias, insomnios,
donde estáis amigos a quienes contaba
el gozo y el goce,
las fantásticas expediciones del corazón?

¡Ah!paradigmas y experiencias,
raciocinios y fama corrompida,
¡cómo odio esta callada superioridad,
esta amarga dulzura que nos ultraja!

¡Ah! vergüenza de darse cuenta, demasiado tarde,
que la edad adulta fue haber descubierto
el refugio donde jugar con hipocresías,
donde jurar en falso sin graves arrepentimientos...

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

martes, 14 de marzo de 2017

“AMANTS, CONTINUS AMANTS” de Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)

AMANTS, CONTINUS AMANTS

Amants, continus amants és l'única
cosa que em satisfà.
W.WHITMAN, Calamus

No les hores profundes d'estudi,
les veus melangioses dels savis,
la impossible promesa dels ritus.
Ni la baralla diària, la pressa,
els milions de problemes que mengen amb mi,
els dits invisibles que em cremen, No.
Potser la victòria difícil, companys,
l'antiga por sobreeixida, els cafès,
si ve en l'amor i és com l'estimo,
les paraules d'enemiga llavor,
si ve en l'amor i és com l'estimo.

Amants vull, convits d'amor,
tempestes de dolces mirades, foc,
silenci en la pell dels infants.
Amants, amics de la vida,
cors oberts, joia sagnant,
albada de cossos fruint-la.
Amants vull, homes que estimin,
carrers d'amor, cabells d'herba,
per tot el món, fins als cims:
amants d'amants, amants d'amor.

Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)AMANTES, CONTINUOS AMANTES

Amantes, continuos amantes es lo único
que me satisface.
W.WHITMAN, Calamus

No las horas profundas de estudio,
las voces melancólicas de los sabios,
la imposible promesa de los ritos.
Ni la pelea diaria, la prisa,
los millones de problemas que comen conmigo,
los dedos invisibles que me queman, No.
Quizás la victoria difícil, compañeros,
el antiguo miedo resurgido, los cafés,
si viene en el amor y es como lo amo,
las palabras de enemiga semilla,
si viene en el amor y es como lo amo.

Amantes quiero, banquetes de amor,
tormentas de dulces miradas, fuego,
silencio en la piel de los niños.
Amantes, amigos de la vida,
corazones abiertos, joya sangrante,
albada de cuerpos gozando.
Amantes quiero, hombres que amen,
calles de amor, cabellos de hierba,
por todo el mundo, hasta las cumbres:
amantes de amantes, amantes de amor.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

lunes, 13 de marzo de 2017

“CINEMA: EL QUIOSC DE MALAQUITA” de Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)

CINEMA: EL QUIOSC DE MALAQUITA

De vegades és l'aire cristal.lí de la platja
les begudes nacrades que sorprenen l'ambre sensual
del teus llavis oberts pel misteri del cos
amor de palmeres i lilàs a la costa
un telèfon blanc vora la banyera suïcida
resignada aventura sentimental
al tren exprés
menypreada invitació nocturna romàntica absència
divans de menta i velles plaques de Frank Sinatra
o seran les mateixes escales balconades iguals
on ens adormen les llums de la ciutat parpellejants
la clara esplendor dels cortinatges la nostra unió
matí d'amor reconegut la matinada amor.

Tranquil.litzada la consciència abandones el cinema
i somnies, infeliç, una altra pàtria, paranys.

Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)


CINE: EL QUIOSCO DE MALAQUITA

A veces es el aire cristalino de la playa
las bebidas nacaradas que sorprenden el ámbar sensual
de tus labios abiertos por el misterio del cuerpo
amor de palmeras y lilas en la costa
un teléfono blanco junto a la bañera suicida
resignada aventura sentimental
en el tren expreso
despreciada invitación nocturna romántica ausencia
divanes de menta y viejos discos de Frank Sinatra
o serán las mismas escaleras balcones iguales
donde nos adormecen las luces de la ciudad parpadeantes
el claro esplendor de los cortinajes nuestra unión
mañana de amor reconocido la madrugada amor.

Tranquilizada la conciencia abandonas el cine
y sueñas, infeliz, otra patria, trampas.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

domingo, 12 de marzo de 2017

“TRIPTIC TAMBÉ DIT: TRÍPTIC DE LES NOIES DE L'EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE BARCELONA” de Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)

TRIPTIC TAMBÉ DIT: TRÍPTIC DE LES NOIES
DE L'EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE BARCELONA

I. Magreig

De vegades podem entendrir-nos amb el swing
brillant
…........captivador de Sammy Davis Junior
one more lovely song
lovely, lovely song
estiu de perfumades fragàncies i rosats
flamencs en el exòtics jardins
una higiènica beguda occidental sobre el piano
cristall i ambre
….....................orquestra de violins
cotxes negres que circulen en la nit
I memorized every lie.

Ella cerca un ballable a la ràdio
entre estels de neó i el llum prohibitiu del semàfor
i li encens un cigarret per sobre el volant
d'ungles esmaltades i tebis nilons
for every man there's a woman
for every woman a man to love
per arribar precedits de flors
…..........................................curosament triades
de perfums i abrics mal descordats
regust d'algun amor innocent
llapis de llavis i petites pressions torbadores
fall in love at Sausilito
a cracy game my love
estimada adolescent de difícil possessió.

II. Violació

Encara puc escriure amb els dits la teva olor
d'olivera jove i la caiguda enlluernada dels cabells
cargolant enveges. La teva majestat -Capets, Valois,
Borbons- em recorda topazis i pedres de preu,
l'antiga lluïssor d'argentades garlandes, els miralls
polits als grans salons, les paraules gestades
en lliris, violetes i reialmes perduts, papallones
fredes, sospirs melangiosos de vaixells llunyans.
I puc escriure també la teva roba encetada
com una núbil carícia pel teu cos jove, els teus blancs
llençols, la immaculada netedat de la teva cambra.
I són tots aquests records que provoquen en mi,
avui, l'inajornable desig de violació en la teva
carn estreta, de violència ferida, de crit,
del meu pes aixafant-te, oferta al meu sexe.
Perquè només així la meva ofensa perforaria
en la teva bellesa l'estúpid orgull de la teva classe,
justificaria la meva pobresa estimant-te,
la nostra distància, la llarga condemna.

III. Per aixó m'he fet extrany

És cert que el primer dia no vaig anar molt enllà,
però després sabia que a cada moment podia tenir-te,
podia desfermar-me en el teu úter,
resseguir amb dents nervioses l'urbanisme del teu cos.
Només es tractava de cercar el moment oportú
perquè pensessis que eren circumstàncies externes
que, tu i jo, no hi teniem res a veure.
Així, en el fons, intentaves tranquilitzar
la teva bona consciència amb un pecat inevitable,
tot evitant confessar-me, confessar-te, el teu desig
per la meva passió explorant-te el ventre.
I si jo me'n cansava, no hauries deixat mai
la porta de la cambra descuradament oberta,
mai no m'hauries cridat a la teva nocturna solitud,
mancada de responsabilitat en l'amor.
I per aixó m'he fet estrany, i parlo
en moments de silenci, aixeco imprudentment
el cap, forço amb la llum el teu abandó,
insisteixo a provocar el perill per obligar-te
a acceptar els mots oberts del nostre amor:
la teva primera llibertat responsable.

Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)


TRIPTICO TAMBIÉN LLAMADO: TRÍPTICO DE LAS CHICAS
DEL ENSANCHE DE LA CIUDAD DE BARCELONA

I. Magreo

A veces podemos enternecernos con el swing
brillante
…..........cautivador de Sammy Davis Junior
one more lovely song
lovely, lovely song
verano de perfumadas fragancias y rosados
flamencos en los exóticos jardines
una higiénica bebida occidental sobre el piano
cristal y ámbar
….....................orquesta de violines
coches negros que circulan en la noche
I memorized every lie.

Ella busca un bailable en la radio
entre estrellas de neón y la luz roja del semáforo
y le enciendes un cigarrillo por encima del volante
de uñas esmaltadas y tibios nilones
for every man there's a woman
for every woman a man tono love
para llegar precedidos de flores
…...............................................cuidadosamente elegidas
de perfumes y abrigos mal desabrochados
regusto de algún amor inocente
lápiz de labios y pequeñas presiones turbadoras
fall in love at Sausilito
a cracy game my love
estimada adolescente de difícil posesión.

II. Violación

Todavía puedo escribir con los dedos tu olor
de olivo joven y la caída deslumbrante de tus cabellos
enroscando envidias. Tu majestad -Capetos, Valois,
Borbones- me recuerda topacios y piedras valiosas,
el antiguo brillo de plateadas diademas, los espejos
pulidos de los grandes salones, las palabras gestadas
en lirios, violetas y reinos perdidos, mariposas
frías, suspiros melancólicos de barcos lejanos.
Y puedo escribir también tu ropa estrenada
como una núbil caricia por tu cuerpo joven, tus blancas
sábanas, la inmaculada pulcritud de tu cámara.
Y son todos estos recuerdos los que provocan en mí,
hoy, el inaplazable deseo de violación de tu
carne prieta, de violencia herida, de grito,
de mi peso aplastándote, ofrecida a mi sexo.
Porque sólo así mi ofensa perforaría
en tu belleza el estúpido orgullo de tu clase,
justificaría mi pobreza queriéndote,
nuestra distancia, la larga condena.

III. Por eso me he vuelto extraño

Es cierto que el primer día no fui muy allá,
pero después sabía que en cada momento podía tenerte,
podía desatarme en tu útero,
reseguir con dientes nerviosos el urbanismo de tu cuerpo.
Sólo se trataba de buscar el momento oportuno
para que pensaras que eran circunstancias externas
que, tú y yo, no teníamos nada que ver.
Así, en el fondo, intentabas tranquilizar
tu buena conciencia con un pecado inevitable,
evitando confesarme, confesarte, tu deseo
por mi pasión explorándote el vientre.
Y si yo me cansaba, no habrías dejado nunca
la puerta de la cámara descuidadamente abierta,
nunca me habrías llamado a tu nocturna soledad,
carente de responsabilidad en el amor.
Y por eso me he vuelto extraño, y hablo
en momentos de silencio, alzo imprudentemente
la cabeza, fuerzo con la luz tu abandono,
insisto en provocar el peligro para obligarte
a aceptar las palabras francas de nuestro amor:
tu primera libertad responsable.

Francesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)

sábado, 11 de marzo de 2017

“PETIT RETAULE” de Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)

PETIT RETAULE

Sospito que moltes de les nostres famílies
van enriquir-se amb l'estraperlo,
que era un negoci delicat que volia molta feina
i una molt regular quantitat d'escrúpols.
Les idees, aleshores, tenien escassa vigència i quatre axiomes
penjaven el més sant.
La santedat d'aquells temps era molt primmirada.
Animals nerviosos per als qui el silenci i la fosca
eren l'únic amor permès
reptàvem per la vida i a les finestres ocultàvem la vergonya
amb vells papers.
¿Qui podria haver mai oblidat que no són d'or
les valls d'aquest món?
Segurament vora una tassa de malta pensàveu:
¿què hi farem? I així,
com bona part de les famílies del país,
vosaltres tots treballàreu les cretones, els estampats,
les robes florejades, els chintz,
els otomans orientals, i les lonilles ratllades
per a matalassos folrats
-poques vegades les catifes, que el marge comercial
semblava massa arriscat.
D'aquesta manera condecoràrem amablement
salons i estances, els íntims boudoirs,
on renaixia, estrafolari i corsecat,
un retaule ja molt vell. On renaixien també
llepades siluetes de noies gentils
amb fervorosa vocació de poetesses.
Tot plegat la lluita havia destrossat
les elegàncies i calia esterilitzar
la dificultat del fosc amor : els espectacles esportius
visqueren l'edat d'or.
¿Qui hauria reaccionat contra la culpabilitat
de tota alegria festiva
si cada mantell de neu era un luxe immaculat
que no gosàvem desfer en l'obstinació
d'arraulir-nos a l'entorn de la cuina econòmica?
A la ciutat creixien tristos llocs de ball,
músiques desertes on a penes s'aconseguia oblidar
el pes nocturn de les males memòries.
Els parents pobres dels pobles
van tenir una estrebada opulenta amb la farina,
el pa blanc, les fruites, les verdures
i els malmenjats estómacs ciutadans.
Als forats, freus i congosts espiàvem
els somnis trashumants, com qui contempla
el vol indecís d'ocells mai no vistos abans.
La ciutat, cap al centre, era un niu
de captaires i gitanos, de nafres al sol,
nogensmenys les dones elegans
s'arrissaven els cabells a la moda de l'Eix,
i ens plaïa d'allò més adormir-nos
en la seguretat dels perfums materns,
mesurar amb una canya la benzina
al dipòsit del Ford T,
barallar-nos amb coixins
i tirar terra a l'estany dels peixos.
Abans el comerç vivia dels diners dels poderosos,
gent de seny, que el prodigaven
amb la cega generositat del que té
els ronyons ben coberts d'or.
Així torejàrem petites tempestes
des d'una enquirida astúcia -és un dir-
que esmolats els anys ha guanyat molts adeptes.
Avui, tanmateix, un negoci requereix
conquerir de bell nou amples terres,
noves planures, o, per dir-ho molt més clar:
una real democràcia que converteixi
tot el poble en un bo, amatent, dòcil
i escagassat consumidor.
La mort era un acte suprem i quotidià:
per Difunts les tombes s'omplien de geranis
i molts desapareguts eren plorats
en la tebior d'un mal llit encara jove.
Secretes coneixences i amistats secretes
es recollien per al ritu nocturn
de la sintonia amb l'anglesa B.B.C.:
“La campanya del desert, Itàlia, Normandia...”
Aquí, les sotanes també tenien
un cert aire triomfalista.
De tant en tant l'esma altiva i la follia
eren ombres vigoroses de clamor utòpic,
però aquells eren paisatges estàtics,
vegetació decrèpita. Sembla
que encara teníem a flor de pell
el romanticisme de la praxi.

Nosaltres, doblement cadells, volíem
trens vermells per jugar a la sala
i no podíem raonar que,
al cap i a la fi, els paranys de l'escena
són artificis d'autors, disfresses
i horrors de la teoria dramàtica.
Els camps i les gents eren d'una bellesa
amarga i difícil, sense passat,
i la parla del poble, una llengua indòmita
de menestralia, tal com sona.
Col.leccionàvem diminuts segells
de quinze cèntims, amb el Cid Cavaller
i les creus de Lorena, per bastir
un taüt blanc per a la darrera ranera
del mil.lèsim tuberculós que moria
en algun sanatori pirinenc.
D'altres, més humils, plantaven el secret cultiu
del bolet miraculós i celtibèric.
De vegades alguns parents llunyans,
que solien viure a França,
duien una estranya i delicada xocolata,
lluent com vidre, de degustació mitològica.
Més tard, a poc a poc, amb el mestratge
ardu i savi, inexorable, de la vida,
la gent del sud va refer els problemes
més gruixuts que pessigollejaven
el baix ventre català, la hipocresia
de sintaxis i mem+ories d'oblit.
Els indígenes escalaren cúpules
i palaus dòrics, àligues i centurions,
referències que ha malmès el temps
afligit, dieu per oblidar-los.
Per passejar de dia i pel carrer
més valia dur l'ànima blava,
també al cinema. Les places s'ompliren
d'arcs de triomf i columnetes, i algun escultor famós
va revendre a bon preu miralls i escarransides
passions de Narcís -encara hi són.
Es vivia a preu fet, vida de gossos,
que és trista manera de sortir del pas.
Uns pocs lluíem grocs de mimoses
i marbres astutament adquirits
que tranquil.litzàvem amb una filantropia menuda
i partidetes de bridge.
Als petits ens afligia, potser,
l'esquarterament d'una mossa sota
l'ombra gòtica dels monàstics matons de Pedralbes;
per tornassolar realitats
el millor eren les dominicals
esperes d'un dolç llamí de pastisser sarrianenc.
Tot sovint, quan l'aire de l'estiu es feia més xafogós,
l'aspror de la nit ens duia, intactes,
els acords esllanguits de melodies famoses:
Josephine Baker a la Font del Lleó,
o la profètica simfonia: “no volverás,
Lisboa antigua y señorial”
i ens adormíem feliços tot somiant
gildes i dandys, xarols i nacres,
que ens prometien eròtics futurs
de plexiglàs daurat, manguitos de pell.
Els menys melangiosos puntejaven
la sardana o lloaven Natura
en rodolins formals...

Aquest és un petit retaule
dels anys aquells que lentament passen,
és un intent de ferir el temps
i les raons del nostre salvatge desig
per encetar el futur amb paraules noves.
Foren temps de satàniques pompes:
la nostra vida eren expedicions
fracassades, samarretes de llana,
la mà negra, la intimitat del Nadal,
el globus terraqüi, les obnubilacions
de l'infància. Dominacions
i potestats encara custodiaven
la nostra independència.

Francesc Parcerisas (Discurs sobre les matèries terrestres, 1972)


PEQUEÑO RETABLO

Sospecho que muchas de nuestras familias
se enriquecieron con el estraperlo,
que era un negocio delicado que requería mucho trabajo
y una muy regular cantidad de escrúpulos.
Las ideas, entonces, tenían escasa vigencia y cuatro axiomas
colgaban al más santo.
La santidad de aquellos tiempos era muy remirada.
Animales nerviosos para los que el silencio y la oscuridad
eran el único amor permitido
reptábamos por la vida y en las ventanas ocultábamos la vergüenza
con viejos papeles.
¿Quién podría haber olvidado nunca que no son de oro
los valles de este mundo?
Seguramente junto a una taza de malta pensabais:
¿qué se puede hacer? Y así,
como buena parte de las familias del país,
todos vosotros trabajasteis las cretonas, los estampados,
las ropas floreadas, los chintz,
los otomanes orientales, y las lonillas rayadas
para forrar colchones
-pocas veces las alfombras, que el margen comercial
parecía demasiado arriesgado.
De este modo condecoramos amablemente
salones y aposentos, los íntimos boudoirs,
donde renacía, estrafalario y ajado,
un retablo ya muy viejo. Donde renacían también
lamidas siluetas de chicas gentiles
con fervorosa vocación de poetisas.
En general la lucha había destrozado
las elegancias y había que esterilizar
la dificultad del oscuro amor : los espectáculos deportivos
vivieron su edad de oro.
¿Quién habría reaccionado contra la culpabilidad
de toda alegría festiva
si cada manto de nieve era un lujo inmaculado
que no osábamos deshacer en la obstinación
de acurrucarnos alrededor de la cocina económica?
En la ciudad crecían tristes locales de baile,
músicas desiertas dónde a penas se conseguía olvidar
el peso nocturo de las malas memorias.
Los parientes pobres de los pueblos
tuvieron un impulso opulento con la harina,
el pan blanco, las frutas, las verduras
y los mal comidos estómagos ciudadanos.
En los agujeros, canales y desfiladeros espiábamos
los sueños trashumantes, como quien contempla
el vuelo indeciso de pájaros nunca vistos antes.
El centro de la ciudad era un nido
de mendigos y gitanos, de llagas al sol,
sin embargo las mujeres elegantes
se hacían la permanente a la moda del Eje,
y nos gustaba mucho dormirnos
en la seguridad de los perfumes maternos,
medir con una caña la gasolina
en el depósito del Ford T,
pelearnos con almohadas
y echar tierra al estanque de los peces.
Antes el comercio vivía del dinero de los poderosos,
gente de juicio, que lo prodigaban
con la ciega generosidad del que tiene
los riñones bien cubiertos de oro.
Así toreamos pequeñas tormentas
desde una enquistada astucia -es un decir-
que afilados los años ha ganado muchos adeptos.
Hoy, aun así, un negocio requiere
conquistar nuevamente anchas tierras,
nuevas llanuras, o, para decirlo mucho más claro:
una real democracia que convierta
todo el pueblo en un bueno, atento, dócil
y exhausto consumidor.
La muerte era un acto supremo y cotidiano:
el Día de Difuntos las tumbas se llenaban de geranios
y muchos desaparecidos eran llorados
en la tibieza de una mala cama todavía joven.
Secretos conocimientos y amistades secretas
se recogían para el rito nocturno
de la sintonía con la inglesa B.B.C.:
“La campaña del desierto, Italia, Normandía...”
Aquí, las sotanas también tenían
un cierto aire triunfalista.
De vez en cuando el ánimo altivo y la locura
eran sombras vigorosas de clamor utópico,
pero aquellos eran paisajes estáticos,
vegetación decrépita. Parece
que todavía teníamos a flor de piel
el romanticismo de la praxis.

Nosotros, doblemente cachorros, queríamos
trenes rojos para jugar en la sala
y no podíamos razonar que,
al fin y al cabo, las trampas de la escena
son artificios de autores, disfraces
y horrores de la teoría dramática.
Los campos y las gentes eran de una belleza
amarga y difícil, sin pasado,
y el habla del pueblo, una lengua indómita
de menestralia, tal como suena.
Coleccionábamos diminutos sellos
de quince céntimos, con el Cid Campeador
y las cruces de Lorena, para construir
un ataúd blanco para el último estertor
del milésimo tuberculoso que moría
en algún sanatorio pirenaico.
Otros, más humildes, plantaban el secreto cultivo
de la seta milagrosa y celtibérica.
A veces algunos parientes lejanos,
que solían vivir en Francia,
traían un extraño y delicado chocolate,
reluciente como vidrio, de degustación mitológica.
Más tarde, despacio, con la maestría
ardua y sabia, inexorable, de la vida,
la gente del sur arregló los problemas
más grandes que cosquilleaban
el bajo vientre catalán, la hipocresía
de sintaxis y memorias de olvido.
Los indígenas escalaron cúpulas
y palacios dóricos, águilas y centuriones,
referencias que ha malogrado el tiempo
afligido, decís para olvidarlos.
Para pasear de día y por la calle
más valía llevar el alma azul,
también en el cine. Las plazas se llenaron
de arcos de triunfo y columnitas, y algún escultor famoso
revendió a buen precio espejos y cicateras
pasiones de Narciso -todavía están.
Se vivía a destajo, vida de perros,
que es triste manera de salir del paso.
Unos pocos lucíamos amarillos de mimosas
y mármoles astutamente adquiridos
que tranquilizábamos con una filantropía menuda
y partiditas de bridge.
A los pequeños nos afligía, quizás,
el descuartizamiento de una moza bajo
la sombra gótica de los monásticos requesones de Pedralbes;
para tornasolar realidades
lo mejor eran las dominicales
esperas de una dulce golosina de pastelero sarrianés.
A menudo, cuando el aire del verano se hacía más bochornoso,
la aspereza de la noche nos traía, intactos,
escuálidos acordes de melodías famosas:
Josephine Baker en la Fuente del León,
o la profética sinfonía: “no volverás,
Lisboa antigua y señorial”
y nos dormíamos felices soñando
gildas y dandys, charoles y nácares,
que nos prometían eróticos futuros
de plexiglás dorado, manguitos de piel.
Los menos melancólicos punteaban
la sardana o alababan Natura
en pareados formales...

Este es un pequeño retablo
de los años aquellos que lentamente pasan,
es un intento de herir el tiempo
y las razones de nuestro salvaje deseo
por comenzar el futuro con palabras nuevas.
Fueron tiempo de satánicas pompas:
nuestra vida eran expediciones
fracasadas, camisetas de lana,
la mano negra, la intimidad de la Navidad,
el globo terráqueo, las obnubilaciones
de la infancia. Dominaciones
y potestades todavía custodiaban
nuestra independencia.

Franscesc Parcerisas
(Versión de Pedro Casas Serra)